Впечатляващите скални гробници на древните ликийци

Изсечени в скалите ликийски гробници. Wikimedia Commons

За древните ликийци се знае малко, но те са оставили богато наследство – уникални загадъчни съоръжения, свързани с погребални обреди. Съхранили са се около двадесет големи обекта от необичайната архитектура на древна Ликия, включително гробници, изсечени в скалите.

Ликия е била разположена на територията на днешните Анталия, Мугла и Бурдур, на южното крайбрежие на Турция. Ликийската цивилизация се споменава в исторически записки на Древен Египет и хетите.

През VI в. пр.н.е. Ликия е станала част от империята на Ахеменидите. Една от най-интересните особености на Ликия е погребалната култура, представена от невероятни скални гробници.

Има няколко типа ликийски гробници и най-разпространеният се явява скалният. Най-ранните гробници са изсечени в скалите през V в. пр.н.е. в градовете Мира и Амасия. Ликийците смятали, че митично крилато същество ги отнася в задгробния живот, затова копаели гробници в скалите.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons

Гробниците често били украсявани с релефи, както и фасадите на къщите в Ликия. В гробница обикновено се поставяли няколко тела, най-често членове на едно семейство. Скалните гробници обаче не се явяват уникални – аналогични структури има и в други части на Средиземноморието, например в Петра в Йордания и Киренайка в Либия.

Друга форма на ликийските гробници е саркофагът. Макар че това е разпространена форма на погребение, ликийските саркофази са уникални поради големия си размер. Тези структури се състоят от три части – основна, гробна камера и остър покрив.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons

Повечето неповредени саркофази се отнасят към Римската епоха, те са по-малки и по-прости от по-ранните. Починалите понякога били погребвани с техните роби или слуги, чиито тела се поставяли под основната гробна камера. Повечето ликийски саркофази са отделни паметници под открито небе, но има и саркофази, поставени в гробници.

Най-слабо разпространената форма на ликийски гробници се явява гробът стълб. Такива гробници са издигани само в Западна Ликия от монолити, те се стеснявали нагоре и били поставяни върху земята или върху стъпаловидна основа. Тези структури обикновено имат две камери. Тялото на починалия било поставяно в горната камера, която понякога била украсявана с релефи.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons

Независимо че ликийците вече не съществуват, техните гробници могат да разкажат много за начина, по който са живели. Някои каменни релефи изобразяват митологични сцени, което дава представа за системата от вярвания в Древна Ликия. Погребалните паметници на Ликия не само ни съобщават за мъртвите, но и хвърлят светлина върху техния живот.

Ancient Origins