Свастиката – древен символ на състраданието

Керамика с изображение на свастика в Атинския археологичен музей.

За период с продължителност, много по-голям, отколкото след Втората световна война, свастиката се е явявала символ на мъдрост и милосърдие. Тя има история на 3000 години и свои корени в Древна Индия и древните западни култури.

Свастиката представлява продължаващото движение, подобно на вятърна или водна мелница, въртяща се както по посока на часовниковата стрелка, така и срещу нея. Когато се върти по часовниковата стрелка, това символизира енергията, силата на мъдростта на Вселената. Когато е срещу часовниковата стрелка, означава милосърдие. Свастиката се явява отражение на универсалната хармония и баланса на противоположностите.

Думата „свастика“ произхожда от санскрит и означава „символ на самореализация“ или „символ на просветлената личност“, с други думи – Буда. Затова в страните с будистка култура често я изобразявали на гърдите или дланите.

Смята се, че думата „свастика“ се е появила в резултат на обединението на две думи – „су“ и „асати“. „Су“ означава добро, а „асати“ – съществува. Според санскритските граматични правила при съединението на тези две думи се е получило „свасти“, а „ка“ се явява суфикс (наставка). Ако тази интерпретация на думата „свастика“ е вярна ,то буквалното значение на думата ще означава „позволи на доброто да съществува“.

В някои култури, например гръцката, келтската, финската и др. свастиката е смятана за много важен символ. Тя била бродирана на дрехите, изобразявана в архитектурни съоръжения, керамика и скулптури. В западните култури я наричали „колело на светлината“. При китайците тя е известна като символа „уан“. Уан звучи точно като словосъчетанието „десет хиляди“ – число, което често олицетворява всички творения на Вселената.

Когато Адолф Хитлер избрал свастиката в качеството на своя емблема, той е искал да си присвои нейната универсална сила. Оттогава съвременният свят отъждествява свастиката с Хитлеровия режим и идеология.