Дяволи и вещици в румънската митология

Сабат на вещици, Франсиско Гоя. Wikimedia Commons
Сабат на вещици, Франсиско Гоя. Wikimedia Commons

Стара румънска поговорка гласи: Не говори лошо за дявола, защото не можеш да знаеш на кого ще принадлежиш.

Според румънската митология не е трудно да се установи връзка с дявола. Той се появява бързо и щастлив, че е намерил нов човек, който иска да се занимава с вещерство. Тези, които искали да се свържат с дявола, отивали на кръстовище и извиквали името му, или извиквали „Хей! Хей! Хей!“. В някои случаи дори било достатъчно човек да стои на мръсно място и да пожелае помощта на дявола и той се отзовавал веднага.

Древни легенди разказват за жена, която искала да стане вещица и отишла до една река, където чакала до полунощ. Тогава дошъл дяволът и я попитал защо седи на това място. Жената му казала, че иска да стане вещица и дяволът ѝ казал, че трябва да изпълни едно условие – да танцува с него при всяко пълнолуние. Тя се съгласила и станала вещица.

Дяволът и жена върху кон, Hartmann Schedel . Wikimedia Commons
Дяволът и жена върху кон, Hartmann Schedel / Wikimedia Commons

Но не всички вещици са много умели по отношение на магията. Млада вещица от село Барбоси била още начинаеща в магиите и объркала важно заклинание. Вместо да каже „с очите си да не те видя“, тя казала „с очите си да те видя“. Тогава на прозореца ѝ се явил демон и жената едва успяла да избяга, благодарение на изгрева. Според описанието демонът бил червен и много слаб. Той танцувал пред прозорците и ги удрял така, че цялата къща се разтрисала.

Ето една, още по-интересна история. Вещица крадяла млякото от кравите на местен селянин. Той се ядосал и решил да я хване и затова се скрил в конюшнята и зачакал. В полунощ, вещицата дошла и започнала да дои кравите в торба, изплетена от коса. Мъжът виждал всичко, но не можел да реагира, защото бил втрещен. След като приключила с издояването, вещицата отишла при мъжа и му казала: ”Иване, седиш ли?“. Мъжът отговорил механично, сякаш говори насън: „Да, седя“. Тогава вещицата поставила нещо в ръката му и му казала: „Ето, дръж това и продължавай да седиш!“. Жената на селянина чакала съпруга си цяла нощ и на сутринта започнала да го търси. Открила го в ъгъла на конюшнята, а той продължавал да седи на едно място и да стиска буца оборски тор.

В румънската митология всяка вещица има достъп до Черната книга, която съдържа всички заклинания, песни и формули, свързани с магия. Обикновено, преди да умрат, магьосниците предават тези знания на чираците си, но понякога такива книги остават без притежател. Такъв е и случаят в следващата история.

Червен демон. Фреска в Рилския манастир. Wikimedia Commons
Червен демон. Фреска в Рилския манастир. Wikimedia Commons

Млад мъж открил книга на умрял магьосник. Мъжът отворил книгата и започнал да чете от нея. През това време пред него започнали да се явяват демони, които искали задачи. В началото мъжът им давал лесни задания, но с времето повишил трудността. В крайна сметка идеите му се изчерпали и спрял да им дава задачи. Тогава демоните убили мъжа и оттам насетне никой не се осмелил да отвори тази Черна книга. Смята се, че само опитни магьосници знаят какви задачи да дават на демоните, а именно да правят въжета от вода и да спират вливането на реките в моретата.

Историите в румънската митология се предават като предупреждение за всеки, който се осмели да си играе със злите сили, без да знае каква цена ще се наложи да плати за безотговорните си действия.

Ancient Origins