Жестоки eкзекуции чрез стъпкване от слон

екзекуции
WIkimedia Commons

Слоновете са изиграли важна роля в човешката история. В някои култури са почитани като божествени същества. Слоновете са използвани при войни и големи строителни работи. Има много примери – от Ханибал, прекосяващ Алпите с 34 африкански слона през 218 г. пр. н.е., до използването на огромните бозайници при построяването на Ангкор Ват през XII век.  Въпреки това много малко хора знаят, че слоновете са използвани и за извършването на екзекуции.

Rober Knox, 1681. Wikimedia Commons
Rober Knox, 1681. Wikimedia Commons

Убийството чрез стъпкване от слон е както метод за изпълняване на смъртна присъда, така и за водене на война. Този способ е използван доста често в западния свят, за което могат да бъдат открити редица примери. Например римският историк Квинт Курций Руф пише:

„Когато Пердика ги видял парализирани от неговата мощ, разделил около 30 души от останалите… и пред погледите на цялата армия пуснал слоновете срещу тях. Всички били премазани от краката на тези зверове…“

Въпреки това екзекуциите чрез стъпкване от слон били далеч по-застъпени в южна и югоизточна Азия, най-вече в Индия. Тази форма на смъртно наказание се нарича гунга рао и се използва от средните векове. Популярността ѝ продължила до XIX век, а практикуването ѝ било прекратено само заради нарастващото присъствие на британци в Индия.

Както вече се досещате, екзекуцията се състояла в това слонът да стъпче осъдения на смърт. Освен вражески войници, на това брутално наказание можели да подлежат и цивилни, които са извършили определени престъпления, а по-точно кражба, укриване на данъци и бунтуване. Има много диви животни, които биха могли да бъдат използвани за екзекуции – тигри, лъвове, крокодили, змии – но изборът на слона показва, че в него хората са виждали нещо уникално.

В сравнение с други диви животни, слонът е смятан за умен и лесен за дресиране. В допълнение на това, слоновете били научавани лесно да измъчват престъпниците и да ги убиват бавно. Например на слоновете можело да се заповядва кога да счупят първо крайниците, преди да стъпчат черепа.

Но слоновете не са изпълнявали смъртни присъди само в Индия, но методите се различавали. В съседна Шри Ланка например на бивните на слоновете се поставяли остриета, а огромните бозайници били дресирани да намушкват осъдения и да вадят органите му.

Слоновете също така били почитани като свещени животни. Walter Art Museum
Слоновете също така били почитани като свещени животни. Walter Art Museum

В бившето кралство Сиам (сега Тайланд) слоновете били научени първо да подхвърлят жертвата във въздуха, преди да я премачкат до смърт. В кралство Кочинчина (южен Виетнам) осъдените били завързвани за стълб и слонът се засилвал към тях, като крайният резултат отново бил премазване.

Тази форма на изпълняване на смъртна присъда е брутална и ужасяваща. Също така демонстрира силата, както и важността на слоновете в древните общества. Огромните бозайници не само са били боготворени, но и използвани (както много други животни в миналото) за изпълнението на разрушителни и смъртоносни задачи.

Ancient Origins