Гигантските пирамиди на дъното на Бермудския триъгълник

На дъното на Бермудския триъгълник има огромен град с пирамиди. Това са установили преди няколко години двама учени – Пол Вейнцвейг и Полина Залитски, с помощта на подводен робот край бреговете на Куба.

Постройките на града включват и няколко сфинкса. Ясно се виждат очертанията на четири пирамиди, подобни на египетските. Заедно с другите здания те се намират на границата на легендарния Бермудски триъгълник.

Артефактите на кубинския комплекс от пирамиди сочат, че на това място е съществувал град. Потъването е станало поради покачването на морското равнище. Тези данни говорят за сходност на района с описанията в легендите за Атлантида.

Реконструкция на подводния град в Бермудския триъгълник
Реконструкция на подводния град в Бермудския триъгълник

Катастрофата може да се е случила в края на ледниковия период. Ледената покривка на Арктика се е топила, което е предизвикало рязко покачване на морското равнище по цял свят и особено в Северното полукълбо. Бреговите линии са променили своите очертания – множество земи са били погребани под водата. Острови, дори част от континентите са изчезнали безследно.

Към края на ледниковия период нивото на Световния океан е било с около 300 метра по-високо, отколкото днес. Съвременните технологии вероятно биха могли да спасят Атлантида. Тези обстоятелства сочат, че на дъното на Карибския басейн са се намирали постройките на древни цивилизации.

Куба, Бермудски триъгълникУчените отбелязват, че част от Срединноатлантическия хребет е била свободна от вода, включително Азорските острови. Нивото на водата се е покачило бързо и се е разпрделило равномерно на изток и запад. Планинският хребет между Куба и Юкатан се явява природна граница между двете страни на света. Когато преминала Персийския залив и Карибския басейн, водата е слегнала.

Преди около 12 900 години са настъпили хидростатични изменения. Бавното покачване и изпълването на басейна на Хъдсън е довело до края на ледниковия период.

Бермудският триъгълник: Атлантида на дъното на океана

Според журналиста Луис Мариано Фернандес подводният град е бил открит преди няколко десетилетия. Но достъпът за изследователските групи бил спрян до решаването на кубинската ракетна криза.

„Правителството на САЩ е открило предполагаемото място на гибелта на Атлантида през 60-те години – по време на ракетната криза в Куба. Атомни подводници са определили мястото на пирамидалните структури. Районът е бил обявен за секретен, властта е взела контрол над историческия обект, криейки преди всичко от Съветския съюз.“

Научната група, формирана от експерти по океана, археолози и историци, е направила извод: на дъното на океана, на около 300 метра под морското равнище, се намират руините на древен град, и единодушно са заключили, че това е потъналата Атлантида.

пирамида Бермудски триъгълникПирамидите и сфинксовете в Карибския басейн значително превишават по масивност египетските. Това, че остров Куба е остатък от съществувала някога могъща древна култура, се потвърждава и от откритията на Залитски. Върху руините на някогашните здания са открити древни символи и пиктограми, идентични с египетските йероглифи. Те се виждат на подводните съоръжения.

Според изчисленията на учените пирамидите на Атлантида са строени от камъни с тегло стотици тонове. В древния град има и великолепни статуи на сфинксове.

Фернандес пише:

„Потвърдено е, че камъните са изсечени и полирани така, че да прилепнат плътно един към друг, образувайки големи структури. Върху тях има странни надписи, подобни на египетските йероглифи. Срещат се и символи и рисунки, чийто смисъл е неизвестен.“

Изследванията на дъното на Бермудския триъгълник са проведени и се провеждат в рамките на проекта Exploramar. Фернандес е разговарял с учените за вероятността руините наистина да се отнасят към цивилизацията на Атлантида.

Според отговора, който получил Фернандес, на Юкатан и днес живеят аборигени, олмеки, отличаващи се със самобитна култура. Те смятат, че техните прародители са живеели на остров, потънал при стихийно бедствие. Този остров се наричал Atlanticú (Атлантику). Местните жители предават от баща на син легендата за внезапния потоп на чудесната Атлантида.

При разговора на журналиста с Павел Залитски относно това, кой е построил града, ученият отвърнал:

„Вече сме публикували новината за тази находка. Университетът на щата Веракрус беше заинтересуван от провеждане на изследването и взе образци от каменните структури на морското дъно. Артефактите бяха предоставени на университета по антропология. Те направиха анализ на произхода на руините и съвременния генотип на олмеките. Когато видяха подводните снимки, проведоха паралел с руините, открити при разкопки на острова.

Олмеките и други корени народи имат собствена представа за възникването на континента Куба. Те твърдят, че островът е възникнал в резултат на силно земетресение и потъване на част от земята.

Бермудски триъгълник, КубаВ резултат на анализа на данните за произхода стана ясно, че народите са произлезли от три семейства, които са се спасили по чудо. Те са доплували до Веракрус, където и днес живеят олмеки. Друга група е отишла в Централна Америка и се е заселила на брега на Тихия океан. Те са създали цивилизация в Северна и Южна Америка и са разпространили там своите знания.

Когато антрополозите видяха изображенията на подводния град, те бяха изключително учудени, разглеждайки върху тях символи и надписи с мотиви на олмеките.“

За олмеките – потомци на разрушената в края на ледниковия период поради потоп Атлантида, е споменавал и Платон в своите трудове. Архитектурата на подводния град на Куба напомня изкуството на стария град на маите Тикал в Гватемала. Този факт също свидетелства за откриването на мястото на гибелта на Атлантида.

Изследване на пирамидите на дъното на Бермудския триъгълник

Инженерът океанолог Полина Зелитски също разказва за своите изводи пред Earthfile:

„Потъналият град вероятно е бил построен в началото на класическия период и е бил населен с развита цивилизация подобно на Теотиуакан на Юкатан. На дълбочина 700–800 метра изследователите са открили огромно плато със структури, представляващи план на град. Ясно се виждат пирамидални конструкции, пътища, сгради.“

Работата на дъното на океана е провеждана със съдействието на Advanced Digital Communications, специализирана в провеждането на подводни изследвания.

Бермудски тригълникЗа продължаването на разкопките са били необходими 2 милиона долара, а към археологическия обекта са проявили интерес National Geografic и Media Production, но няма яснота дали е сключван официален договор.

При изучаването на каменните скални структури с правоъгълна форма, заобиколени от пясък на площ повече от 20 кв. м, така и не било получено обяснение на произхода на зданията. Полина Зелитски твърди, че подобен полиран керамогранит не се среща нито в Куба, нито на Юкатан.

Според изследователите главните артефакти на града са скрити в пирамидите, а не извън техните предели. Тяхното изследване може да отвори нова страница в историята на цял свят, смятат учените.

Humans Аre Free