Истината за тайните общества

The Epoch Times

През историята отделни хора – крале, императори и техни съветници – са имали власт в ръцете си и са организирали обществени мероприятия, за да я демонстрират. Но успоредно с тях са съществували тайни общества, които са притежавали значително влияние, без да са в центъра на вниманието.

Орденът на тамплиерите е бил тайно средновековно общество, основано приблизително през 1118 г. по време на и след кръстоносните походи за защита на поклонниците, пътуващи из Светите земи. Те получавали официално покровителство от Католическата църква през 1129 г.

Само за няколко десетилетия тамплиерите се превърнали в един от най-могъщите ордени в Европа със собствена банкова система, оръжие, множество последователи и дори територии.

Тамплиерите не били обикновени богати рицари кръстоносци. Те имали строг кодекс за поведение, включително правилото никога да не отстъпват по време на битка, освен в случаите, когато врагът имал значително числено превъзходство. Те също така защитавали поклонниците по време на пътешествия.

Историята на тамплиерите се преплита с множество християнски легенди. Съществува версия, че те са намерили съкровищата на цар Соломон, погребани под храма на Соломон в Йерусалим. Смята се дори, че те са намерили Кивота на завета, Свещения Граал с кръвта на Исус Христос.

Няма никакви доказателства, че тамплиерите наистина са открили тези легендарни съкровища, но рицарите успели да натрупат много богатства за времето на своето съществуване. Това станало главна причина за противоречията с френския крал Филип в началото на XII век. Кралят, който задлъжнял с много пари, арестувал и подложил на мъчения стотици тамплиери, обвинявайки ги в идолопоклонничество, ерес и преклонение пред дявола.

Мнозина членове на ордена били екзекутирани. Орденът на тамплиерите бил разрушен по заповед на папата няколко години по-късно, оставяйки след себе си само легенди и разбити мечти.

Храмът Манор, построен от тамплиерите през 1160 г., днес е част от промишлената зона около жп линии. Wikimedia Commons
Храмът Манор, построен от тамплиерите през 1160 г., днес е част от промишлената зона около жп линии. Wikimedia Commons

Много привърженици на конспиративните теории смятат, че световната икономика на водещите страни и други влиятелни организации се управляват от тайното общество илюминати.

Организацията е била основана през 1776 г. от Адам Вайсхаупт, баварски професор по право. Вайсхаупт твърдял, че притежава съкровени знания, но не е известно откъде ги е получил. Членовете на тайното общество вярвали, че човек не се явява зъл по природа, а е извратен чрез религия, правителства и други сили в съвременното общество.

Основателят на илюминатите Адам Вайсхаупт. Wikimedia Commons
Основателят на илюминатите Адам Вайсхаупт. Wikimedia Commons

Смята се, че Вайсхаупт е разработил детайлен план за промяна на света, като смятал, че в бъдеще всички ще му се доверят. През 1793 г. орденът на илюминатите бил забранен в Бавария, в резултат към 1800 г. членовете му се преселили в други региони на Германия и се разпръснали. Но идеите на Вайсхаупт успели да стигнат до Америка и други страни на Европа. Мнозина смятат, че орденът на илюминатите се е съхранил до наши дни и продължава да действа тайно.

С разрастването на световната икономика и след създаването на ООН привържениците на конспиративните теории привеждат доводи, свидетелстващи за влиянието на групата в качеството на обединяваща единица на ниво икономика, правителства, идеи, което вероятно се явява главната цел на илюминатите.

„Всевиждащото око“, изобразено на обратната страна на долара. Този символ се свързва както с илюминатите, така и с масоните. Други смятат, че това е просто изображение на „Божието око“, което наблюдава човечеството. Изображение: Três Tiles/Wikimedia Commons
„Всевиждащото око“, изобразено на обратната страна на долара. Този символ се свързва както с илюминатите, така и с масоните. Други смятат, че това е просто изображение на „Божието око“, което наблюдава човечеството.
Três Tiles/Wikimedia Commons

Масоните са тайно общество, което е добре известно в наше време, тяхното съществуване никога не е било голяма тайна, но ритуалите, провеждани зад затворените им врати, остават загадка. Мнозина от „бащите основатели“ на Америка са били масони, включително Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин, Пол Ривиър и др., става ясно от сайта на Масонската асоциация (MSANA).

Първата велика ложа на масоните в Англия е основана през 1717 г., но самият произход на масонското общество е неизвестен. Съществува стихотворението Regius Poem, написано през 1390 г., в което се споменават масоните, но корените на тяхното общество може да водят от още по-ранна епоха.

Масоните наричат себе си световно богатство, техните идеали включват личностен ръст, усъвършенстване, уважение на човешкото достойнство, индивидуална свобода, свобода на вероизповедание, демокрация и социално подобрение. Обикновено членовете на обществото вземат участие в живота на местните общества и активно се занимават с благотворителност. Според MSANA масоните са допринесли за създаването на първите обществени училища в Европа и Америка.

Залата за срещи на обществото „Череп и кости“ в Йейлския университет. Снимка: Wikimedia Commons
Залата за срещи на обществото „Череп и кости“ в Йейлския университет.
Снимка: Wikimedia Commons

Друго известно тайно общество е „Череп и кости“ в Йейлския университет. Както и в случая с масоните, неговото съществуване не се явява тайна, но дейността му остава загадка.

„Череп и кости“ приемат само 15 нови членове на година, което означава, че общата численост на обществото във всеки момент от историята не е повече от 800 души. Макар че този орден е малък, в него са членували американски президенти, включително Буш баща и син, сенатори (вкл. Джон Кери) и други високопоставени лица.

Обществото е основано през 1832 г. и първоначално носело названието „Клуб Евлоги“, който и досега провежда срещи два пъти седмично. За тяхното съдържание е известно малко и това поражда множество слухове и спекулации. Други смятат, че това е организация на студентското братство за децата на елита.

Още едно тайно общество, което е по-малко известно от другите, споменати тук, но безспорно със значително влияние в света. Това е Билдербергският клуб, който всяка година организира тридневна конференция. Неговите членове се срещнали за първи път през 1954 г. в хотел „Билдерберг“ в холандския град Остербек.

Участниците на групата се променят всяка година и на срещата може да се отиде само с покана. Мястото на провеждане на конференцията също се променя редовно и журналисти нямат право да присъстват на нея.

Според сайта на организацията нейните членове могат свободно да обсъждат обществото, но не трябва да цитират думите на който и да е негов член. Това правило е прието, за да може всеки от неговите членове да се изразява свободно на дискусии и дебати.