Населението на Земята през времето: цялата история за 6 минути

Населението на Земята непрекъснато расте. Впрочем в последно време този ръст малко се е забавил, но все пак прогнозите за бъдещето са доста внушителни.

Следващото видео показва нагледно как е протичал ръстът на населението на нашата планета. Цялата история на човечеството е събрана в 6 минути.

За да достигнем един милиард, са ни били необходими 200 000 години, а ето че за да станем седем милиарда, са ни били достатъчни само 200 години.

Ако тази тенденция продължи, то към 2100 година броят на хората на Земята ще достигне 11 милиарда.

Учените сега отбелязват леко забавяне в ръста на населението, тъй кат сега коефициентът на раждаемост спада практически във всяка страна по света.

Впрочем, ако тези показатели, върху които са направени прогнозите, се променят дори малко в едната или другата посока, то населението на земята към 2100 година може да бъде както значително повече, така и значително по-малко.