Най-древният оловен артефакт

Оловният артефакт, открит в пещерата Ашалим, Израел. PLoS One

В израелска пещера, която праисторическите хора са използвали като гробница, археолозите са открили предмет на поне 6000 години, направен от олово.

Засега не е ясно за какво е бил използван той и защо се е намирал до човешки останки. Това е най-старият от оловните артефакти, открити в Левант, а възможно – и в целия свят.

Екипът изследователи, изучаващи находката, начело с Наама Яхалом-Мак (Naama Yahalom-Mack) от Еврейския университет, са публикували статия в сп. PLoS One.

Артефактът, открит в пустинята Негев, представлява перфориран кръгъл оловен предмет с дървена палка с дължина 3,7 см, вградена в него. Дървесината датира от 4300–4000 г. пр.н.е. Невероятно е, че тя се е съхранила.

Артефакти от пещерата на съкровищата в Нахал Мишмар в Негев, изработени по едно и също време с предметите от пещерата Ашалим. Hanay/Wikimedia Commons
Артефакти от пещерата на съкровищата в Нахал Мишмар в Негев, изработени по едно и също време с предметите от пещерата Ашалим. Hanay/Wikimedia Commons

Изследователите смятат, че това е боздуган или вретено, а може да е използван и като двете. Артефактът е открит в най-дълбокия участък от пещерата Ашалим. Аналогична находка е направена и в пещерата Кина в пустинята Негев и в други пещери.

Изследователите не знаят дали оловният предмет е бил изработен в Израел, или в Анатолия и да е попаднал в Израел с търговци. Във всеки случай той е отлят от сравнително чиста оловна руда.

По форма оловният предмет от пещерата Ашалим напомня типичните изделия от края на енеолита (медния век) – жезли, които основно са изпълнявали церемониални функции. И все пак той е по-тежък и голям от малките жезли от този период, и е изработен от олово, а не от мед или камък, както останалите.

Най-вероятно е той да е използван за предене, тъй като върху него са открити микроскопични останки от ленени влакна.

В древността вретеното е свързвано с нишката на живото. В Женската енциклопедия на митовете и тайните се говори за трите мойри: Клото предяла нишката на живота, Лахесис определяла човешката съдба, а Атропос прерязвала нишката на живота и жизненият път на човека завършвал.

Трите мойри. Wikimedia Commons
Трите мойри

Предметът от пещерата Ашалим е по-стар от всички други изделия от олово, открити в Левант, казват учените. Само няколко оловни артефакта са открити в Анатолия и Северна Месопотамия, но те вероятно не са били изработени чрез топене на олово.

Ancient Origins