Още една пещера крие Кумрански свитъци

Кумранските ръкописи
Снимка: Casey L. Olson and Oren Gutfeld.

През 1946 археолозите за първи път откриват легендарните Кумрански ръкописи в пещерите на Юдейската пустиня и крепостта Масада. Кумранските ръкописи са древни манускрипти, известни също като Свитъците от Мъртво море.

Кумранските свитъци представляват пергаменти от козя или овча кожа, а също и от папирус. Текстовете са написани основно на древноеврейски и частично на арамейски и гръцки език. Смята се, че това са остатъци от библиотеката на Кумранската община. Една трета от тях съдържат библейски текстове (включително фрагменти от Битие, Изход, Левит, Псалми), а останалата част – апокрифи, и друга литература от периода на Втория храм.

Палеогеографските данни, външните свидетелства и радиовъглеродният анализ сочат, че свитъците са били създадени в периода от 250 г. пр.н.е. до 68 г. от н.е.

През ХХ век разкопките на Мъртво море продължават за период от 10 години. За това време археолозите откриват стотици свитъци в 11 пещери, след което работата в региона спира. И ето че 60 години по-късно археолозите от Еврейския университет в Йерусалим и университета Либерти (САЩ) в рамките на „Операция Свитък“ (Operation Scroll) решават да възобновят изследването.

Задачата на проекта е внимателното изследване на Кумран и екипът действително открива още една пещера. Тя е обозначена като Q12 (Q обозначава Кумран, мястото на находката, а 12 – поредния номер). В нишите на стените в пещерата археолозите откриват делви за съхранение на ръкописи, аналогични на откритите в другите пещери, фрагменти от пергаменти и тъкани, в които вероятно са били загърнати свитъците, както и кожен ремък – с него вероятно са били вързани ръкописите. Също в пещерата е открит малък тунел с дълбочина пет метра, в който по-скоро са били съхранявани скъпоценните манускрипти.

Радостта обаче не трае дълго – много скоро археолозите разбират, че не са първите, които влизат в пещерата. Делвите се оказват разбити, а недалече от тях лежат две кирки – най-вероятно от около 60 години. Очевидно в пещерата са идвали иманяри, заключават археолозите, като добавят, че в този регион те не са рядкост, а някои от тях преди няколко години дори били заловени и съдени.

Впрочем и тези находки са сензация, отбелязва ръководителят на експедицията Орен Гутфелд (Oren Gutfeld), тъй като преди това се е смятало, че пещерите с Кумрански ръкописи са 11. В нито един текст не се споменава за Q12, а това означава, че може да има и други пещери.

Освен това още преди 60 години, по време на първите разкопки, става ясно, че свитъците са „разпределени неравномерно из пещерите“. Затова не е известно колко именно фрагмента от ръкописите са отнесени от мародерите, открили Q12.

Сред другите съкровища, които пази пещерата, са отломки от древна керамика, накрайници на стрели, карнеолов печат. Артефактите сочат, че пещерата е използвана от хората още в неолита и енеолита.

Първите снимки на Кумранските ръкописи са качени в мрежата през 2011 година, а пет години по-късно израелските власти стартират глобален проект по разшифроването им, в което може да вземе участие всеки желаещ.