Откриха мястото на извършения от Цезар геноцид

Цезар геноцид
Кости от късната желязна епоха. VU University Amsterdam

Археологът Нико Ройманс (Nico Roymans) от Амстердамския университет Врие обяви мястото, на което през 55 г. пр. н.е. Юлий Цезар е избил две германски племена. Цезар е описал детайлно клането в четвъртата част на книгата си De Bello Gallico. Заключенията на археолога за базирани на исторически, археологически и геохимични данни.

Тенктерите и усипетите са германски племена, които дошли източно от река Рейн в опит да се заселят на нова територия. Но вместо да ги приюти, Цезар изпратил срещу тях цели осем легиона и кавалерия. Малкото оцелели били преследвани от римските войски, а 120 километра надолу по устието на Рейн били обградени и избити жестоко. Цезар споменал с гордост, че е изтребил абсолютно цялата популация, включително жените и децата. Броят на избитите вероятно е между 150 и 200 хил. души.

Карта, изобразяваща похода на войските на Цезар. Хиксът посочва мястото, където е извършено масовото клане. VU University Amsterdam
Карта, изобразяваща похода на войските на Цезар. Хиксът посочва мястото, където е извършено масовото клане. VU University Amsterdam

Между 1975 и 1995 г. археолози са открили множество метални артефакти в местността Брабант Кесел (Brabant Kessel). Намерени са железни мечове, глави на копия, шлемове и германски токи за колани, датиращи от първата част на I век пр. н.е.

Някои от мечовете, открити в Кесел. VU University Amsterdam
Някои от мечовете, открити в Кесел. VU University Amsterdam

Открити са и множество човешки останки. Това били най-вече мъже, но имало и немалко жени и деца. На доста от костите се виждат ясни след от копия и мечове. Радиовъглеродният анализ потвърдил, че костите са от същият период, споменат в книгата на Цезар. Стронциевият анализ на зъбния емайл пък потвърдил, че тези хора не са били местни.

След клането телата и оръжията са събрани и хвърлени в масов гроб. Интересно е да се спомене, че някои от мечовете са били огънати умишлено, което говори за някакъв вид непозната ритуална практика.

Past Horizons PR