Пикасо от каменния век

Пикасо от каменния век
García-Diez et al.

Изсечена върху камък преди около 13 800 години схема на седем хижи, открита в Испания, се явява най-древното изображение на човешки жилища.

Учените съобщават за находката в сп. PLoS One, пише New Scientist.

Изследователите смятат, че върху камъка е изобразен всекидневния живот в стоянка на ловци-събирачи. Най-древните произведения на изкуството на Homo sapiens са били създадени преди около 40 000 години, но те са били посветени изключително на зверове и хора, които те са ловували.

Испанските учени са открили камъка с изсеченото върху него изображение на територията на археологическия комплекс Моли дел Салт, на 50 километра западно от Барселона. Хората са живели там между 13-ото и седмото хилядолетие преди новата ера – съхранени са следи от хижи, кости на животни и други признаци на жилища.

Marcos García-Diez and Manuel Vaquero / IPHES
Marcos García-Diez and Manuel Vaquero / IPHES

„За първи път разбрахме, че първобитният човек е бил способен да изобразява обществото, в което живее. Също така за първи път се срещаме с образа на палеолитичното селище“, казва Маркос Гарсия-Диес (Marcos García-Diez).

Marcos García-Diez and Manuel Vaquero / IPHES
Marcos García-Diez and Manuel Vaquero / IPHES

Испанските учени смятат, че хижите върху камъка са изсечени от първобитен художник авангардист, който прекъснал традицията да се изобразяват само животни. Контурите на рисунката съвпадат с пропорциите на хижите на съвременните ловци-събирачи, се отбелязва в статията.

Впрочем не всички са съгласни с тази интерпретация. Британският археолог Пол Петит (Paul Pettitt) заявил, че абстрактният маниер на изкуство от каменния век допуска и други трактовки – възможно е върху камъка да е изобразена не хижа, а животно.