Писмо за Исус до цезаря от Публий Лентул

Ликът на Христос, реконструкция от Торинската плащаница

В една от библиотеките на Рим има ръкопис с голяма историческа ценност.

Това е писмото, което Публий Лентул, управител на Юдея преди Пилат Понтийски, е написал до римския владетел. В него се описва Исус Христос.

Ето какво гласи писмото:

„Управляващият Юдея Публий Лентул до римския Цезар.

Чух, о Цезарю, че би искал да знаеш за добродетелния мъж, наречен Исус Христос и на когото народът гледа като на пророк, като на Бог, и за когото учениците му казват, че е Син Божий, Син на Създателя на Небето и Земята.

Наистина, Цезарю, всекидневно слушам чудни неща за този мъж. Накратко: Той повелява на мъртвите да стават и изцелява болните. Той е среден на ръст, на вид е добър и благороден, което се изразява и в неговото лице, тъй като при вида Му не можеш да не почувстваш, че трябва да го обичаш и почиташ.

Косите Му до ушите имат орехов цвят и оттам до раменете имат сияещ светлокафяв цвят; насред главата има път по обичая на назаряните. Челото Му е гладко, лицето – без бръчки и чисто. Брадата Му е с цвета на косите, рядка и тъй като не е много дълга, то е разделена в средата. Очите Му са строги и имат силата на слънчев лъч; никой няма силата да се вгледа внимателно в тях.

Когато Той упреква, поражда страх, но току-що направил укор, самият Той плаче. Макар да е много строг, Той е и добър и мил.

Казват, че никога не са Го виждали да се смее, а няколко пъти са Го виждали плачещ. Ръцете Му са красиви и одухотворени, и изразителни. Цялата Му реч се смята за приятна и привлекателна. Рядко Го виждат сред хора, но когато се появи, Той пристъпва смирено сред тях. Осанката му е много благородна, Той е красив. При това Неговата майка е най-красивата жена, която някога е виждана в този окръг.

Ако искаш да го видиш, о Цезарю, както ми писа веднъж, то извести ме за това и аз ще Го изпратя при тебе.

Макар никога да не е учил, Той има пълни Знания; Той ходи бос и с непокрита глава. Мнозина се присмиват, когато Го видят отдалече. Но когато се озоват близо до Него, треперят и едновременно Му се възхищават.

Казват, че в този окръг никога досега не е виждан такъв човек. Евреите твърдят, че никога не било чувано такова учение, каквото се явява Неговото Учение. Много от тях казват, че Той е Бог, други говорят, че Той е твой враг, о Цезарю!

Тези злодейци евреи безспорно ме обременяват. Казват също, че, че Той никога не е повдигал безпорядък и вълнения, а винаги се е стремял да успокои всички.

Във всеки случай съм готов, о Цезарю, да изпълня всяка твоя заповед, която ми дадеш във връзка с Него.“

Йерусалим, 7 индикт, 11 месец, Публий Лентул, управител на Юдея

Конт