Разгадайте тайната на свитъците от Мъртво море

Фрагмент от Книгата на Малките пророци. © Deadsea Scrolls Digital Library
Фрагмент от Книгата на Малките пророци. © Deadsea Scrolls Digital Library

Кумранските ръкописи, или свитъците от Мъртво море, са една от най-важните находки за цялата история на археологията. Първите манускрипти са открити случайно от овчари в една от Кумранските пещери още през 1946 година и оттогава древните свитъци не дават покой на учените – не само на археолози или изследователи на Библията (една трета от текстовете са библейски), но и на строго технически специалисти.

Достатъчно е да си спомним историята на Медния свитък – през 50-те години, поради липсата на други технологии, крехките листове от мед били разрязани на парчета от специално създадено устройство – толкова голямо било желанието на учените да проникнат в тайната на древните текстове.

Основният материал на Кумранските ръкописи е пергамент и по-рядко – папирус. За две хилядолетия много свитъци са се разпаднали на малки фрагменти. 70 години изследователи от различни области на науката работят над възстановяването и съединяването на миниатюрните детайли от гигантската „главоблъсканица“. Досега учените са работили ръчно, което отнемало невероятно много време и сили, освен това в процеса имало риск да се увредят крехките фрагменти.

Съвременното развитие на технологиите позволява не само да се изследват Кумранските свитъци без физически контакт, но и да се привлече към изучаването колективният разум – експерти от цял свят могат да се занимават с разшифроването на текстовете навсякъде и когато пожелаят, буквално без да се отделят от своя компютър.

Съобщението за предстоящия старт на такъв мащабен проект се пови на сайта на външното министерство на Израел. За реализирането на проекта са заделени 1,6 милиона евро от Немско-израелския изследователски фонд (Deutsch-Israelische-Projektförderung, или DIP).

Специалисти от три университета – Хайфа, Тел Авив и Гьотинген – с подкрепата на Израелското управление по антиките ще създадат уникална база на изображенията и не по-малко уникален софтуер, които нямат аналог в света. Тъй като и самите Кумрански ръкописи на уникални.

Пнина Шор (Pnina Shor), ръководител на проекта „Свитъците на Мъртво море“ при Израелското управление на антиките, разказва пред Daily Mail: „До момента сме цифровизирали почти 16 000 фрагмента от ръкописи с прилагането на технологии за многозонално заснемане. Останали са още няколко хиляди.

Най-големите свитъци достигат 11 метра дължина, а размерът на най-малките фрагменти не превишава няколко милиметра. Но именно тези миниатюрни детайли от текста може да се окажат най-важните, тъй като се отнасят към ръкописите, чиито съдържание все още не е известно. Нашите учени разработват специален софтуер за компютърното съединяване на такива фрагменти. Този „пъзел“ е най-сложният в света.“

Работата с фрагменти от свитъците от Мъртво море. © Israel Antiquities Authority
Работата с фрагменти от свитъците от Мъртво море. © Israel Antiquities Authority

Сега работата с фрагментите ще стане по-лесна и бърза. Новата програма ще търси връзка между частите от ръкописа и ще предлага варианти за съединение. Последната дума ще остане за човека или по-точно – за колективния разум: главен резултат от проекта ще стане „качественото и удобно за използване виртуално работно пространство, където учените от всяка точка по света ще могат да работят заедно и едновременно, както и новата платформа за публикация на резултатите от разшифровката на свитъците от Мъртво море“, съобщава сайтът на външното министерство на Израел.

Инициаторите на проекта наричат своето творение „динамична изследователска среда“. За създаването на такава среда са обединени двата най-големи научни ресурса по Кумранските ръкописи – проектът „Кумрански речник“ (Qumran-Wörterbuch) на Гьотинген и базата данни на виртуалната библиотека „Свитъците на Мъртво море“, която носи името на Леон Леви.

В помощ на изследователите ще бъдат създадени специализирани работни инструменти – например инструмент за палеографичен анализ, който ще позволи да се сравняват графичните форми и пропорции на буквите и знаците, а също инструмент за синхронизация „текст–изображение“ за преход между базите данни.

Изследователите на ръкописите ще получат достъп до оригиналния текст на свитъка, неговия най-нов превод, изображение с висока резолюция, статии и така нататък. Резултатите от работата на учените ще се публикуват на сайта на виртуалната библиотека „Свитъците на Мъртво море“.

„За първи път получаваме възможност да четем древноеврейския език така, както е бил записан преди две хиляди години“, казва за проекта покойният вече Шука Дорфман (Shuka Dorfmann), генерален директор на Израелското управление по антиките.

Интерес имат и представителите на християнската традиция – голяма част от Кумранските свитъци е създадена в периода от III в. пр.н.е. до I в. от н.е., следователно няколко поколения писци са били съвременници на Исус Христос и свидетели на зараждането на християнството.

А някои ръкописи, създадени преди приетата дата за рождението на Христос, съдържат пророчества за наближаващ край на света и появата на владетел от Витлеем – например Книгата на Малките пророци, чийто гръцки превод е открит в Пещерата на ужаса в каньона Хевер.