Шотландските вещици

Wellcome Library

Библиотеката на фонд „Хенри Уелкъм“ (Wellcome Library), специализирана в изследване на историята на медицината, е публикувала 350-годишен ръкопис, съдържащ имена на хора, обвинени в магьосничество при лова на вещици, проведен в Шотландия през 1658–1662 г.

След приемането през 1563 година на закона за магьосничеството в Шотландия от три до пет хиляди души са били обвинени за двеста години в упражняването на магьосничество. При разследванията се прилагали изтезания – чупене на краката, стискане на главата с примка, изтръгване на нокти, „испански ботуш“, като работата на палачите се заплащала със средства на обвиняемия.

Антивещерската истерия се засилила при шотландския крал Крал Джеймс VI, който през 1603 година станал крал на Англия под името Джеймс I. Той искрено вярвал в съществуването на вещици, по-конкретно бил убеден, че през 1590 година именно вещици се опитали да потопят кораба, с който той плавал.

За тази цел те хвърляли във водата котки, като привързвали лапите им към крайниците на мъртъвци. Няколко обвиняеми били изгорени, а кралят скоро след това написал трактат по демонология.

През 1604 година благодарение на Джеймс суровите мерки за борба с вещиците били узаконени и в Англия. Наказанията за вещици и магьосници били сурови, включително екзекуция. До отмяната на този закон през 1736 година в Шотландия били екзекутирани около 2000 души по обвинение във вещерство.

Според данните на обширно изследване на вещерските процеси в Шотландия са се съхранили данните за 3837 души, обвинени в магьосничество. 84% от обвиняемите били жени, около 65% – на възраст над 40 години.

Въпреки разпространеното мнение изследването показало, че народните лечители били едва част от обвинените. Също така те не се отнасяли задължително към бедните слоеве на населението, макар че благородниците били едва около 6% от нарочените за магьосници, а около 64% произхождали от тази част от населението, която днес би била наречена средна класа – това били доста заможни селяни и граждани.

Цифровизираният ръкопис 3658 от колекцията на библиотеката представлява списък на мъже и жени, обвинени в магьосничество в Шотландия в периода 1658–1662 г. Освен имената и адресите на обвиняемите документът съдържа и детайли от признанията във вещерски престъпления.

„Този ръкопис ни предлага да надникнем в свят, който често остава недокументиран“, казва Христофър Хилтън, старши архивар в Wellcome Library.