Теория за атомите отпреди 2600 години

теория за атомите

Джон Далтън е английски химик и физик, който се смята за основоположник на атомната теория. Въпреки това такава теория е разработена повече от две хилядолетия по-рано от индийски мъдрец, познат като Ачаря Канад. Мъдрецът е роден през 600 г. пр. Read More …