Мистериите на Червея – древният Некрономикон

В Средновековието и по-рано, заедно с проповядването на християнството, се развивала активно и черната магия. Затова освен от Библията хората се интересували и от така наречените гримоари – пособия по окултни науки. Смятало се, че неизкушен човек, прелиствайки една от Read More …