Разгадайте тайната на свитъците от Мъртво море

Фрагмент от Книгата на Малките пророци. © Deadsea Scrolls Digital Library

Кумранските ръкописи, или свитъците от Мъртво море, са една от най-важните находки за цялата история на археологията. Първите манускрипти са открити случайно от овчари в една от Кумранските пещери още през 1946 година и оттогава древните свитъци не дават покой Read More …