Загубените знания, или проклятието на книгите

ръкопис, книга, Ключът на Соломон, магия, мистика

В продължение на дълги столетия съкровените знания са съществували в устни предания, съобщавани от учител на ученик. Адептът, получил посвещение в една или друга духовна мистична школа, давал клетва да не споделя с никого това, което е успял да разбере, Read More …