Тайната цивилизация, създадена от космически пришълци

През 2006 година излиза книга с интригуващото заглавие Slave Species of god (Робски видове от бог). След година същият автор издава труда Adam’ s Calendar (Календарът на Адам), а през май 2010 завършва трилогията Temples of the African gods (Светините на африканските богове). Всичките три книги с автор Майкъл Телингер (Michael Tellinger) били посветени на изчезнала цивилизация, създадена от пришълци от дълбините на Космоса.

Тази империя, построена от извънземни, заемала територията, както твърди Телингер, на съвременно Зимбабве и околните територии. Пришълците се наричали Анунаки, което означава „слезли от небето“ или „тези, в които тече благородна кръв“.

Личността на Телингер е нетрадиционна – тв продуцент, радиоводещ, артист, фармацевт по образование, археолог любител, певец, художник… На всяко поприще Телингер постигал значителни успехи.

Древна цивилизация в ЗимбабвеТвобрите на Телингер се основават на огромна колекция снимки от въздуха, направени от Йохан Хейне (Johan Heine). Командирът на ескадрила от противопожарната въздушна служба на ЮАР събирал своята фотоколекция повече от двадесет години. На снимките са запечатали повече от 100 000 археологически обекта, архитектонични конструкции и останки от ръкотворни съоръжения, чието предназначение няма обяснение. В съвкупност с други сведения Телингер построил своята теория.

Първите му източници били португалски хроники и по-конкретно записките на Антонио Фернандес, който през XVI век изследвал източните райони на Южна Африка. Местните жители казали на португалеца, че съоръженията са построени от „децата на слънцето“, но туземците не могли да обяснят кои са те.

Телингер обърнал внимание, че култът към слънцето никога не е практикуван сред племената на Южна Африка. Опирайки се на трудовете на Захарий Ситчин, Телингер твърди, че съоръженията са сложна система от градове и инфраструктури на цивилизацията на Анунаките – пришълци от Космоса.

Те колонизирали Земята заради добив на злато, чийто център била Южна Африка, а хората – плод на техните генетични експерименти, били продукт за производство на работна сила. Постепенно хората създали алтернативна цивилизация, като заимствали, крадели и копирали технологичните знания на Анунаките.

Календарът на Адам, ЗимбабвеОт археологическите артефакти Телингер отдава особено значение на така наречения Календар на Адам.

Това е каменен кръг с диаметър двайсет метра, с два главни монолита. Съоръжението е ориентирано към Пояса на Орион и служи като календар. Неговата възраст е около 200 000 години. Календарът на Адам е разположен на 31 градуса географска ширина, както и пирамидите в Гиза.

Според Телингер всички древни цивилизации – шумерска, олмекска, египетска, маи, са произлезли от лоното на цивилизацията на Анунаките и тяхна прародина се явява Южна Африка.

Символът Анкх на 200 000 години в Зимбабве

Сред руините може да се открият и първите пирамиди, а също и детайли от надписи, изсечени на камъни, включително и символа Анкх, което говори за неговото използване хиляди години преди египетската цивилизация.

Древноегипетските енергийни символи: Джед, Анкх и Уас

В хода на своите изследвания Телингер е направил извод, че останките на древните структури в Южна Африка принадлежат на изчезналата цивилизация на Анунаките, посетили Земята преди около 200 000 години.