Цивилизацията се е зародила под земята

Не стихват научните спорове за възникването и развитието на живота на Земята. Все по-често се чуват изявления, че хората не са резултат от еволюцията на приматите, а продукт на въздействието от извънземни цивилизации.

Според различните версии ние или сме извънземни, дошли от паралелен свят, или сме хибридна раса, получена генетично от местни аборигени и пришълци.

Отменете метрото!

Като аргументи изследователи привеждат необичайни божества и смътни сведения за физиологическите отличия на първите царе на древните цивилизации, пулобогове. Сред тях са рогати императори на Китай, странни фараони от Ранното царство на Египет и змиеподобни владетели на държави в Америка.

Своя оригинална теория през 1927 година е издигнал известният геолог и член-кореспондент на редица академии на науките от дореволюционни времена проф. Михаил Буранчук. Навремето му предлагали да оглави научния екип на строителството на Московското метро, но професорът сметнал, че този голям проект следва изобщо да се отмени.

„Дълбините на Земята са пълни със загадки и тайни и това са именно тези загадки и тайни, за които човечеството най-добре да остане в неведение“, казвал той.

„Истинските обитатели на Земята“

Такова заглавие носело писмо от 26 страници машинописен текст, което Буранчук разпратил в най-различни инстанции – партийни органи, редакции на академични издания, централни вестници и други организации, а също и на частни лица – физици, писатели, зоолози, милиционери и така нататък.

В това писмо той излагал собствена теория за произхода на живота на Земята изобщо и за появата на вида Хомо сапиенс в частност: „Животът е възникнал далеч не в океаните в архейската ера, не, негова родина са горещите недра на Земята. Енергията, бушуваща там, развързва ръцете на Природата за най-немислими експерименти. Животът се е родил в дълбините на планетата и в нейните дълбини ще си и остане…

В океаните от магма, превързхождащи повърхностните океанчета хиляди пъти по обем, а по енергия – милиарди пъти, дълго преди възникването на жалките амеби са се появили други създания. Ролята на въглерод в структурата на молекулите на създанията от недрата играят силиций и германий. Температурите, при които „царят на природата“ би се изпепелил мигновено и би се изпарил, за съществата от магмените океани е едновременно комфортна среда и източник на енергия необходими за тяхното съществуване…“

Буранчук смятал, че тези същества понякога се изкачват на повърхността на Земята и дори летят по въздуха. Това вероятно е свързано с техния жизнен цикъл. Например мравките цял живот пълзят по земята, а техният брачен ритуал протича във въздуха. Според него „следите от тези същества трябва да са добре видими в нивите, засети с класове, и на други места от културното земеизползване. Затова случаите на откриване на концентрични кръгове или други странни фигури на повърхността на почвата с легнали треви или без такива е необходимо да се фиксират най-стриктно, във всички подробности, включително заснемане от аероплани, и отчетите да ми се предават за бъдещ анализ… И ако някой е виждал светещи летящи обекти (ние ги наричаме НЛО), а в нивите – кръгове от повалена пшеница, то това потвърждава моята теория.“

Реакцията на опонентите

Учени възразявали на професора, сочейки отсъствието на следи от магмен живот и смятайки, че при колосални налягания, високи температури и плътност нищо не може нито да се зароди, нито да оцелее. Буранчук сравнявал разсъжденията на опонентите си с възгледите на рибите. Те си плуват по водата, смятайки, че само тя е годна за живот, и пребивават в щастливо неведение. Професорът ги посъветвал да си отворят очите и да свалят капаците от разума си.

Писмата си постигнали целта и съдбата на професора била решена. Компетентните органи решили, че той явно е полудял от преумора.

Никой не възприемал сериозно „полуделия“ професор. Той бил отстранен от работа и изпратен в пенсия.

Възможно е отчасти той да е целял именно това. В онези времена било много по-безопасно да те смятат за глупак, отколкото за умник. Гърмяло „Шахтинското дело“, вървял процесът над Промпартиите, масово се разобличавали и наказвали всякакви „вредители“. А при строителството на метрото се случвали странни аварии и то протичало изключително тежко и сложно.

Професорът смятал, че необяснимите катастрофи и безпричинните събаряния на къщи са проява на изплуващите подземни същества. Като отпаднал от опеката на органите, Буранчук се преместил на място, където спокойно се заел със своето дело.

Привърженици

Боранчук се сприятелил с Наферт – учител, ловец, голям почитател на археологията и запознат с митовете и преданията. Той му разказал за приказките на Павел Бажов и подземните жители на Урал. Професорът събирал по мините отломки с причудлива форма, в която вероятно се криели прости „магмени същества“, както той ги наричал.

Буранчук смятал, че човечеството е излязло изпод земята и неговата люлка са пещери, повечето от които са недостъпни за хората. Животът в тях далеч не е примитивен и наличието на скални рисунки говори за това. Професорът смятал, че има чудни подземни градове, а техните жители владеят изкуството за придвижване под земята. В Тибет и сега има монаси, достигнали високи степени на просветление, способни дори да тичат под земята. Подземните хора изпращали в пещерите провинилите се или ори ги използвали за пикници.

Професорът пишел нови писма и ги изпращал на малцина. В тях се твърдяло, че наличните в Костьонки следи от човешка дейност са на не по-малко от 50 000 години, и призовавал там да се започнат разкопки. „За наблюдения на нивите с цел на откриване на следи от магмените същества“ Буранчук построил балон с оригинална конструкция и постоянно нагряване, който можел да остава във въздуха дълго време. В пробен полет професорът няколко часа летял с фотоапарат и далекоглед.

Когато се приземил, местните власти конфискували балона и принадлежностите на професора, като го предупредили недвусмислено, че без разрешение не може да лети дори луд човек. Буранчук вероятно е предвиждал такава развръзка и предварително спуснал с парашут заснетите кадри. По-късно той ги открил, проявил и успял „абсолютно определено да открие следи от излизането на магмените същества“.

Изчезването

Професорът често оставал да нощува в пещерите, завивайки се с меча кожа, купена от Наферт. Лятно време двамата често били виждани заедно. Един ден професорът и учителят се спуснали в пещера с името „Бялото слънце“ в Дивногорието (Воронежка област) и изчезнали. След два дни тръгнал да ги търси отряд спасители, пристигнали със специален влак от Москва. Със своя полет с балона Буранчук привлякъл вниманието на компетентните органи и те го търсели усърдно.

След няколко дни издирване в доклада на спасителите било написано, че хората са изчезнали безследно, „сякаш са потънали вдън земя“. Било решено, че професорът и учителят са се загубили в многобройните разклонения на пещерите и са умрели от глад. Но има версия, че Буранчук е търсил и все пак е открил вход в подземния свят. Тази история има продължение и в наши дни.

Незнайните същности

За НЛО и фигурите по нивите е изписано много. Появили се съобщения за запечатани на лента загадъчни невероятни и невидими същества, които витаят навсякъде около нас на Земята. Странни летящи обекти, тънки и дълги, цилиндрични или във форма на цигара, са заснети на лента през 1994 година от Хосе Ескамиля – кинопродуцент, композитор, журналист и изследовател на аномални явления, който ги наричал „стрелички“.

Феноменът започнал да се изучава в много страни. Обективите на камерите виждат навсякъде тайнствените непознати. И се оказало, че всъщност те са с най-различни форми – извити, спирални, змиевидни, с подобие на плавници или крила, като стоножки, с различни геометрични форми.

Размерите на съществата варират от десетки сантиметри до стотици метри. Ленти са ги фиксирали и във вода. Тези обекти се движели с колосална скорост, можели да пулсират и да се видоизменят пред очите и свободно да преминават през всякакви твърди прегради и предмети, през човешкото тяло и моментално да изчезват.

В пълна тъмнина камерата ги вижда отлично в инфрачервения диапазон. Те не се страхуват от обектива, но техните изследвания трябва да се провеждат със свръхскоростно заснемане. И кой знае дали заедно с НЛО няма и други видове „магмени същества“ на проф. Буранчук – истинските обитатели на Земята?

Из „100 велики загадки на природата“, Непомнящий Николай Николаевич, и други източници