Загадъчните геоглифи в пустинята Сариесик Атирау

пустиня Сариесик Атирау Казахстан

Пустинята Сариесик Атирау се намира в централната част на Балхашско-Алаколската падина (Алматинска област, Казахстан), южно от езерото Балхаш, между долините на реките Или и Каратал.

Тук през IX-XII в. живели племена, които я използвали за зимни пасища, за което свидетелстват следите от многобройни разрушени зимовища, разхвърляни сред пясъците на пустинята.

При разглеждане на снимки западно от селището Уштобе са установени голямо количество геоглифи във вид на разнообразни линии, фигури, кръгове и спирали.

При детайлното им изучаване е отбелязано, че линиите имат следните особености – повечето са прокарани на стотици метри и игнорират формите на релефа.

Сариесик Атирау КазахстанТяхната ширина се колебае между 1,5 до 3-4 метра и от повърхността напомнят на черни пътища. Част от линиите образуват сложни спирални геометрични фигури, чиито краища са успоредни помежду си и не променят свята ширина.

Кой е създал геоглифите в Сариесик Атирау?

Геоглифите в пустинята Сариесик Атирау имат известно сходство с известните линии на пустинята Наска. Единствената разлика между тях е сложността на геометричните фигури, в които преобладават спирали с голямо количество линии и разнообразни примки.

геоглифи Сариесик АтирауТези геоглифи според някои изследователи са били създадени от представители на извънземна цивилизация от въздуха, в резултат на движението на летателен обект, който е въздействал върху земята с поток насочена енергия с неизвестна природа, оставяйки след себе си своеобразни геометрични линии.

геоглифи Сариесик АтирауАко се разгледат спътникови снимки на площадката с геоглифите, то те много напомнят на геофизични карти в изолинии, използвани от геолозите за изучаване на горните слоеве на Земята, както и за търсене на полезни изкопаеми.

геоглифи Сариесик Атирау

геоглифи Сариесик Атирау

Възможно е тези пустинни площадки някога да са използвани от извънземни изследователи като полигони.

Източник