5 главни теории за природата на сънищата и тяхното предназначение

Public Domain

Първият известен в историята записан сън бил сънят на шумерския цар Думузи, управлявал около 2500 г. пр.н.е.

„Орел грабна овцата от кошарата – казва ръкописът. – Ястреб грабна кацналото на оградата врабче… И накрая цялата кошара беше отнесена от вятъра.“

Царят бил потресен от този сън. Той го разказал на своята сестра, която очевидно била голям майстор в тълкуването на сънища. Съветът на сестрата се свеждал до следното: идат страшни времена и трябва да се „постеле сламата“.

Ако някога ви се е случвало да видите сън, който е невъзможно да си избиете от главата, то далеч не сте сами. Традицията за тълкувание на странните сънища наброява около 4000 години. За това време човечеството (под формата на религии, философии, психология, невробиология) много пъти се е опитвало да обясни какво е сънят и какво всъщност прави нашият мозък във времето, когато спим.

В днешно време съществуват пет водещи теории за сънищата и тяхното предназначение.

Прагматични пророчества

Маха Мая, майка на Буда Шакямуни, видяла насън как към нея се приближава бял слон и предсказва, че неин син ще бъде Буда. Това се случило около 500 години преди нашата ера.

В книгата Битие фараонът сънува сън за седем мършави крави, които изяждат седем охранени крави:

„И ето, изминаха две години и една нощ фараонът сънуваше сън и в съня си стоеше край река Нил. И от Нил излязоха седем крави, хубави и охранени, и започнаха да пасат трева край реката. След тях обаче от река Нил излязоха седем други крави, грозни и мършави, и застанаха до кравите на брега на Нил. И грозните и мършави крави изядоха седемте хубави и охранени крави. Тогава фараонът се събуди.

После обаче той заспа отново и сънува още един сън. И в него видя как на едно стъбло израснаха седем класа, налети и хубави. И ето, след тях израснаха още седем класа, които бяха хилави и изгорени от горещия източен вятър. И хилавите класове погълнаха седемте едри и налети класа. Тогава фараонът се събуди и разбра, че това беше сън.“

Йосиф тълкува този сън и предрича, че след седем години на добра реколта ще последват седем години на глад. Предназначението на този сън е очевидно – да даде възможност на хората да се подготвят за трудни времена.

Авторът на книгата „Науката на съня и източниците на религията“ Кели Балкели пише: „Ние правим всичко това през цялото време наяве. Всички сме надарени с определен дар за предвиждане, можем да предвидим, че тази зима ще бъде студено, така че е най-добре да се запасим навреме. Ние сме зависими от собствената си способност да предвиждаме бъдещето в най-различни ситуации. Мозъкът представлява работеща 24 часа в денонощието система, която продължава работа по прогнозиране на бъдещето дори насън.“

Според Балкели най-краткото определение на съня може да звучи като игра на въображението, която често е ориентирана към бъдещето. Никаква мистика.

Аристотел е смятал, че насън, когато сме отделени от суетата на реалния свят, най-незабележимите за бодърстващия човек впечатления може да излязат на първи план и да му дадат намек какво го очаква в бъдеще. А тъй като светът е пълен с потенциални заплахи, по време на сън нашият мозък визуализира опасностите, на които не сме обръщали внимание дълго време по време на бодърстване.

Ръководство за действие

Животът на великия скептик от XVII век Рене Декарт се променил след сън, който той сънувал една ноемврийска вечер. Той видял насън море и огромни вълни, които се разбивали в брега. И изведнъж всичко застинало. Вълните, морската пяна, облаците буквално замръзнали… И можел да се разходи по тези замръзнали вълни и да види замръзналите риби, неподвижните водорасли. Събуждайки се, Декарт взел перо и нарисувал нещо подобно на мрежа от линии. Това била система от координати, която впоследствие започнали да наричат Декартова.

Зигмунд Фройд написал своето „Тълкуване на сънищата“ под впечатленията на сън, който сънувал в навечерието на погребението на своя баща през октомври 1896. Насън той се озовал пред врата, над която висяла бележка „Приканват те да затвориш очи“.

Ейбрахам Линкълн имал ярки съновидения, които му помогнали да взема важни решения по време на война. Освен това той видял насън погребение в Белия дом няколко дни преди своето убийство.

Начин за общуване с нашето подсъзнание

На границата между XIX и ХХ век бащата на психоанализата Зигмунд Фройд е издигнал теорията, че сънищата са послания на нашето подсъзнание. „Тълкуването на същата е най-лесният път към разбирането на подсъзнателната активност на мозъка“, казва той.

Предназначението на сънищата според Фройд се състои в това да се освободят потиснатите желания, а тяхната същност се представя във вид на образи-асоциации.

Великият Карл Юнг е смятал, че сънищата са част от нас самите, която се намира извън пределите на съзнателното разбиране. Те ни дават информация с помощта на универсални и все пак лично значими символи. Така например, ако сте видели насън разделящи се девойка и младеж, това може да означава, че губите някакъв шанс в живота.

Хранилище за информация

Науката започнала да изучава особено активно сънищата през 50-те години, като се започне с откриването на това, което ни е известно като фази на бърз и бавен сън. Днес чрез сканиране на мозъка изследователите умеят дори да определят съдържанието на сънищата, записвайки и разшифровайки алгоритмите на активността на нашето сиво вещество.

Изследователят на сънищата д-р Бакели е създал своя „база на съновиденията“, в която влизат около 20 000 сънища на доброволци от цял свят. Той твърди, че хората рядко остават сами в своите сънища и често сънуват хора, към които са най-силно привързани емоционално.

„Сънищата отразяват емоционалното безпокойство, отнасящо се до нашите взаимоотношения – казва той. – Всъщност сънят е ценен ресурс за анализ на нашите отношения с тези, за които се притесняваме, и за това, с което ни се иска да се борим.“

Мозайка от нашите спомени

В продължение на повече от столетие учените са изследвали как сънят влияе върху паметта, особено върху формирането на дългосрочната памет. И сега невробиолозите все повече се убеждават в това, че калейдоскопът от картинки в нашите сънища не е нищо друго освен страничен продукт на процеса създаване на спомени.

Когато различните нишки на нашия живот се сливат ведно, резултатът ни изглежда познат и чужд едновременно.

„Често това е странен, съставен образ, който ни се струва непознат – пише изследователката Сю Луелин (Sue Llewellyn) от Манчестърския университет през 2013 година. – Той е нереален, тъй като едновременно е съставен от няколко напълно различни спомена.“

Източник