5000-годишният град Карал Супе

Широко разпространено е мнението, че Месопотамия, Египет, Китай и Индия са първите цивилизации на човечеството.

И все пак малцина знаят, че в същото време, а според някои източници – дори и по-рано, е съществувала великата цивилизация Норте Чико в Супе, Перу – първата известна цивилизация на Северна и Южна Америка.

Нейна столица бил свещеният град Карал – 5000-годшен мегаполис с богата култура и монументална архитектура. В него имало шест големи пирамидални структури, каменни и земни платформи, храмове, амфитеатри, кръгови площади и жилищни квартали.

Долината Супе, която се намира на 320 км северно от Лима, на перуанското крайбрежие на Тихия океан, е била изследвана през 1905 година от немския археолог Макс Уле, който направил първото археологическо откритие в тази област.

И все пак, в продължение на няколко десетилетия разкопки не били провеждани. През 1970 година археолозите открили, че хълмовете, първоначално определени като естествени образувания, се явяват стъпаловидни пирамиди. Към 1990 година великият град Карал се появил в пълен мащаб.

Карал Супе, ПеруНо най-голямата изненада тепърва предстояла – през 2000 г. радиовъглеродният анализ на чанта от тръстика, открита при разкопките, установил, че Карал датира от около 3000 г. пр.н.е. Карал предоставя най-многобройни свидетелства за живота на древните хора в Северна и Южна Америка.

Градът се явява едно от 18-те населени места в долината Супе, чиято площ е 65 хектара. Той е разположен в пустинята, в долината на река Супе. Изключително добре запазен, градът впечатлява със сложност на конструкция и архитектура. Планът на града и някои от особеностите му, включително пирамидалните структури и резиденции, свидетелстват за церемониалната функция на мощна религиозна идеология.

Комплексът Карал се състои от централен публичен район с шест големи пирамидални съоръжения, разположени около огромен площад. Най-голямата от пирамидите е висока 18 метра, а основата ѝ е колкото четири футболни игрища. От върха на голямата пирамида владетелите на Карал можели да видят целия град.

Карал Супе, Перу

Широка стълба води към редица неголеми помещения, сред които и олтар. На пода на олтара има малък отвор, където според учените са извършвани жертвоприношения.

Обществените архитектурни съоръжения имат стълби, стаи, дворове, в града има амфитеатър и три площада. На върховете на пирамидите били разположени помещения за елита,

Според оценките населението на Карал е било около 3000 души. Изследователите смятат, че моделът на града е използван впоследствие от много цивилизации.

През 2001 година Карал Супе е включен в Списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО.

Ancient Origins