Древният китайски календар

Легендите и митовете играят голяма роля в китайската култура и създаването на древния китайски календар също може да е свързано с тях. Китайците имат всички основания да се гордеят с тези съкровища, макар че съвременната наука ги разглежда като приказки.

Има три типа календари – слънчев, лунен и слънчево-лунен. Слънчевият календар отразява времето, за което Земята прави завъртане около Слънцето един път, за една година.

Лунният календар отбелязва като един месец времето, което е необходимо на Луната, за да обиколи Земята. Лунната година е с около 11 дни по-къса от слънчевата.

Древният китайски календар е слънчево лунен. Месеците се отбелязват в съответствие със слънчевата година. За да съответстват месеците на сезоните, е бил създаден високосният месец. Китайците обикновено наричат древния китайски календар „лунен календар“. Наричат го също и „селскостопански календар“.

 

12 животни

12-те животни в китайския Зодиак, както се смята са били избрани от Божеството, за да представлява всяко от тях своя година в продължение на 12 години, и този цикъл продължава на всеки 12 години.

12-те животни се редуват по следния начин: плъх, бик, тигър, заек, дракон, змия, кон, коза, маймуна, петел, куче и свиня.

Китайският Зодиак съдържа учение, което било дадено на древните китайци, за да управляват по-добре времето и своя живот. Заедно с това учение календарът е разкрил на китайците тайните на разбирането на човека и неговата връзка с Вселената.

 

Небесната връзка

Важен аспект от китайския календар е шестдесетгодишният цикъл. Това е комбинация от 10 „небесни стълба“ и 12 „земни клона“.

Според древната китайска наука петте елемента – дърво, огън, вода, метал и земя – се явяват „строителните елементи“ на Космоса и са съставки на всяка материя. Цялата материя се стреми към хармония и равновесие, затова елементите и жизнените енергии трябва да са уравновесени.

 

Небесни стълбове, елементи, земни клони, животни

1 甲 Дърво 1 子 Плъх

2 乙 Дърво 2 丑 Бик

3 丙 Огън 3 寅 Тигър

4 丁 Огън 4 卯 Заек

5 戊 Земя 5 辰 Дракон

6 己 Земя 6 巳 Змия

7 庚 Метал 7 午 Кон

8 辛 Метал 8 未 Коза

9 壬 Вода 9 申 Маймуна

10 癸 Вода 10 酉 Кокошка

11 戌 Куче

12 亥 Свиня

Древният китайски календар представлява средство, благодарение на което хората са можели да реагират по съответен начин на събитията в природата и Космоса за безопасен и благополучен живот.

Съчетанието на небесните стълбове и земните клони формира названието на всяка година. Всеки йероглиф представлява година, а след това цикълът започва отново.

Древнокитайските богове в западното общество са наричани мъдреци. Например даоският бог, или мъдрец, предавал такъв принцип: Вселената се състои от пет елемента – метал, дърво, вода, огън, земя, и тези елементи съществуват във всяка материя в тази Вселена. Освент това има ин-ян (негативно-позитивен) състав на всяка материя. И разбира се, това присъства във всяко човешко тяло.

Има няколко древни китайски книги, които сочат състава на петте елемента и баланса на ин-ян във всеки небесен стълб и земен клон, и моделът на тяхното изменение. Например, когато човек се ражда, съставът на петте елемента и балансът на ин-ян са вече установени и той може да се изчисли.

Съвременният лунен календар се отличава от древния китайски календар. По него сега се съставят брачни, финансови и любовни хороскопи.