Антивселена

YouTube
YouTube

Антивселена е хипотетична вселена, метагалактика, която почти изцяло се състои от антивещество и намираща се на голямо разстояние и/или в друго пространствено-времево измерение.

Появата на голямо количество антивещество, от което би могла да възникне Антивселена, произтича директно от теорията на Големия взрив, в резултат на който количеството вещество (наблюдавано от нас) е било равно на количеството антивещество.

В галактиките от вещество (каквато се явява и нашата галактика Млечния път) съществуването на голямо количество вещество просто е невъзможно – то бързо анихилира (унищожава се взаимно) с частиците вещество, а галактиките от антивещество е много трудно да се открият на разстояние, тъй като излъчваната от тях светлина не се отличава с нищо от обичайното галактично излъчване.

По такъв начин съществуването на Антивселена се предполага само теоретично, няма никакви доказателства.

През 1997 година американски учени откриват в Космоса голямо изхвърляне на антивещество с големина 3000 светлинни години.

„Източникът на това ново и неочаквано явление представлява загадка за нас“, заявил астрофизикът Уилямс Персел от Северозападния университет в Еванстън (щата Илинойс).

За специалистите остава тайна защо такова огромно количество антивещество се е образувало в район на Вселената, където се смятало, че не би могло да го има. Няма обяснение и това, защо изхвърлянето е протекло само в една посока.

Учените имат две хипотези за източника на този феномен. Едната подразбира взрив на свръхнова звезда в центъра на галактиката. Според втората причината за изхвърлянето на антивещество трябва да се търсят в черна дупка, разположена на 300 светлинни години от центъра на Млечния път [съобщение на ИТАР-ТАСС от 30.04.1997].

Във всеки случаи откриването на този феномен увеличава шансовете да се открият и по-масивни космически обекти (звезди, купове, мъглявини, галактики) от антивещество.