Астрономическите познания на древните аборигени

древните аборигени
На малката снимка - съзвездието Тагай, което е използвано за ориентиране от племената в северната част на Австралия. Wikimedia Commons

Астрономията е играла важна роля в много общества в историята на човечеството. Чрез тази естествена наука древните хора успявали да правят календари, да се ориентират през нощта и да изследват природата на вселената чрез митология и философия. Цивилизациите, които са най-известни с астрономическите си познания са Вавилон, древен Египет и древна Гърция. Но много други култури са останали пренебрегнати в това отношение. Една от тях е тази на австралийските аборигени, за които някои учени смятат, че притежават най-старата астрономия в света.

Първото нещо, което трябва да се спомене относно астрономията при древните аборигени, е, че това не е било просто наука, а и метод за социализиране под формата на разказване на истории. Също така, не трябва да се забравя, че има огромен брой различни аборигенски племена на територията на Австралия, като говорените от тях езици надвишават 400. Всяко племе имало различна гледна точка относно астрономията, а историите носели различно значение във всяко едно общество. И все пак има някои, които се явяват общи за всички племена.

Ему и Тенджера

Една от най-известните истории е тази за Емуто в небето. В западната терминология нещата биха изглеждали така – главата на птицата се намира в мъглявината Торба с въглища, която е в близост до Южния кръст, а тялото и краката се разпростират чак до съзвездието Скорпион.

Мъглявината Торба с въглища. Wikimedia Commons
Мъглявината Торба с въглища. Wikimedia Commons

За аборигените от Западната пустиня ориентацията на емуто в небето, която се променя според сезона, е използвана като знак кога да се ловят птици ему и кога да се събират яйцата им.

Ему в небето. Wikimedia Commons
Ему в небето. Wikimedia Commons

Друго съзвездие, което помагало на аборигените да организират годината си, е познато като Тенджерата. Племето Йолнгу от северните територии го нарича Джулпан. В западния свят се нарича Орион, но повечето аборигенски племена го виждат като кану.

Съзвездието Орион. Wikimedia Commons
Съзвездието Орион. Wikimedia Commons

Трите поредни звезди, които формират Колана на Орион, са средната част на кануто, а Бетелгейзе и Ригел се явяват носът и кърмата.

Метеори на разруха и съзидание

Австралийските аборигени не се фокусирали само върху съзвездията. Например племето Уалпири смятало, че мъдреците пътуват като метеори и носят знания за духовния и материалния свят. Племената Аренте и Луритя пък вярват, че животът на Земята е започнал благодарение на животно, наречено Кулу, което донесло със себе си яйцето на живота. То представлявало метеорит, който се разбил на три части.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons

Битката за опазване на знанията

За жалост, голяма част от богатството на астрономията на аборигените е изчезнала. След колонизирането на Австралия много племена са били напълно заличени, а от техните истории и познания са останали само нищожни фрагменти. А дори и тези племена, които се опитват да опазят древните традиции, може да последват същата съдба, защото изглежда, че младите аборигени са привлечени повече от модерния начин на живот. Истината е, че астрономията на аборигените изчезва малко по малко с всеки изминал ден и скоро може въобще да не съществува.

Ancient Origins