Древни контакти? Календарът на маите прилича на древнокитайския

Календарът на маите. (Flickr)

Календарът на маите и древният китайски календар имат много общо, затова едва ли са били създадени независимо един от друг, смята Дейвид Х. Кели. Статията му на тази тема е публикувана в изданието Pre-Columbiana.

Кели – археолог и епиграфист – е работил в университета на Калгари в Канада. Той е получил известност през 60-те години на миналия век за големия му принос в писмеността на маите. Статията му „Азиатски компоненти в изобретението на майянския календар“ е написана преди 30 години, но едва наскоро за първи път е публикувана в Pre-Columbiana.

Хипотезата, която застъпва Кели, се смята за спорна от мнозина. Той твърди, че календарите сочат контакти между Евразия и Мезоамерика преди повече от 1000 години, което противоречи на утвърдената теория, че такъв контакт се е случил едва преди няколкостотин години.

Кели подкрепя спорната теория за ранните презокеански контакти, а тази теория има много привърженици.  Сходството на календарите се явява едва част от доказателствата за ранни контакти на индианците маи с китайците.

Друг изследовател, която по съвпадение има почти същото име – Дейвид Б. Кели, лингвист от университета Showa в Токио, е използвал компютърна програма за анализ на сходствата между двете календарни системи. Неговият доклад, озаглавен „Сравнение на датите на китайския и мезоамериканския календар“ е публикуван в последния брой на Pre-Columbiana.

Приликите

В двете календарни системи дните са свързани с различни елементи (вода, огън, земя и т.н.) и животни. Възможно е една и съща календарна система да е била преработена от всяка култура за себе си.

Ще се спрем само на няколко сходства, дадени от учените като примери.

Китайският Зодиак
Китайският Зодиак
Календарът на маите
Календарът на маите

Животни

Едни и същи дни в двата календара са свързани с елен, куче и маймуна. Животните от другите дни също си приличат. Например един ден в календара на маите е свързан с ягуар, а същият ден в китайския календар – с тигър. Друг ден е свързан с крокодил в календара на маите а в китайския – с дракон.

Асоциациите общо взето са сходни, макар че конкретни прояви се отличават в зависимост от местната фауна или знанията на хората. Домашни животни – такива като коне, овце, крави и свине – липсват в календара на маите.

Друг пример за сходство е комбинираната символика заек и луна.

„В ден осми при ацтеките, деня на Заека, е управлявала Майяуел, богинята на Луната и опияняващата напитка пулке – пише Кели. Изображения на заек върху луна са се появили в Мезоамерика през VI век. – Изображения на заек върху луна, който приготвя еликсира на безсмъртието, са се появили за първи път в Китай в периода на династията Хан, през I в. пр.н.е. или малко по-рано.“

Китайската система също съответства на евразийската. В Стария свят календарните системи са били смесени. Кели е дал гръцката, индийската и други системи като примери, че календарите в различни култури имат сходни корени, макар да се различават по форма.

Той е стигнал до извода, че китайският и календарът на маите имат един и същи източник и не са се развивали независимо един от друг. Изследователят също е установил, че дори ако някои елементи от календара на маите не съответстват на китайския календар, те се съгласуват с други евразийски системи, което потвърждава теорията за ранен контакт.

Елементи

Дейвид Б. Кели е използвал компютърната програма INTERCAL, разработена от астронома Денис Елиът, за да открие сходни елементи между календарните дни на маите и китайските пет стихии (огън, вода, земя, метал и дърво).

Необходимо е да отбележим, че датата на началото на календара на маите се явява предмет на спорове. Никой не знае с точност кога е започнало броенето, прието е да се смята, че това е 11 август 3114 г. пр.н.е.

Дейвид Б. Кели е започнал с тази дата и е открил девет сходства между двете системи във всеки от периодите от 60 дни – всички те са свързани с имена на дни и животни.

След това изследователят е променил датата на началото с четири дни – от 7 август 3114 г., и е открил 30 сходни черти във всеки от 60-дневните периоди, включително сходство на елементи. Елиът го е предупредил, че програмата му ще става все по-неточна с промяна на датата назад във времето.

И все пак Кели пише: „Независимо от липсата на пълно сходство, възможността за систематична връзка между определени мезоамерикански названия на дни от седмицата и китайските Небесни стълбове (елементи) и Земните клонове (животни) се явява дразнеща, меко казано.“

Символика

Пред Кели стояла сложната задача за разплитане на възлите с измененията на асоциациите с течение на времето. Той е дал няколко примера как асоциации, които на пръв поглед не си съответстват, могат да имат някаква връзка.

Например списъкът на маите Pipil от Гватемала има Костенурка в 19-о положение; в малайския списък също има Костенурка в 19-о положение; други списъци на маите и ацтеките имат мълния в 19-о положение, а индийските – куче в 19-а позиция.

„Съотношението между мълния, куче и костенурка обикновено се смята за противоречиво – пише Кели. – И все пак богинята на 19-ия ацтекски ден е била Чантико, богинята на огъня, която другите богове са превърнали в куче. Концепцията куче-мълния е разпространена във всички райони на Азия, а също в Мексико, това е будистко влияние.

Илюстрацията в тибетски ръкописи сочи как куче-мълния седи върху костенурка, което прекрасно съчетава понятията, свързани с 19-а позиция в списъка на животните.“

И двамата учени са отбелязали и лингвистично сходство между имената на календарните дни.

„Сходството се проявява и в лингвистиката. Думите, обозначаващи двайсетичен ред в някои диалекти на маите, и думите, отразяващи десетичен ред в някои китайски диалекти, са почти взаимозаменяеми. Според мен съответствията, които съм описал, убедително свидетелстват за културни контакти между хората от Евразия и хората от Древна Гватемала или Мексико.“

Изследователят смята, че такъв контакт може да се е случил приблизително в края на четвърти или началото на втори век от новата ера.