Хората от звездите

хората от звездите
Wikimedia Commons

Легенда на индианците хопи гласи, че преди е съществувал древен храм на мъдростта, построен от хората от звездите (качинас). Много от клановете хопи посещавали това място по време на миграциите си през Америка. В мистериозен град, наречен Палаткуапи (Червената къща), хората от звездите научили хопите на важни ритуали и тайни за вселената. И до днес някои от ритуалите се практикуват от клановете.

През последния век са се появили много спекулации относно местоположението на Палаткуапи. Голям брой етнографи смятат, че градът се намира в региона на долините Седона и Верде, но други смятат, че е далеч по- на юг.

Червените скали в Седона. Wikimedia Commons
Червените скали в Седона. Wikimedia Commons

Някои изследователи пък твърдят, че Палаткуапи всъщност е градът Паленке на Юкатанския полуостров. В много от легендите градът е обграден от високи червени стени. Но в Паленке няма такива скали, нито пък храмът е бил разрушаван от древен потоп, както се говори за Палаткуапи. А ако приликата идва само от имената, трябва да се знае, че Паленке не е оригиналното име на града на Юкатанския полустров, а е дадено от испанските конкистадори. В подкрепа на тезата за долините Седона и Верде, там се намират руините Палатки, което е съкратена версия на Палаткуапи.

Хопите разделят времето на светове. Светът представлява времеви цикъл, а досега са изминали четири такива. Според легендите им може да се изчисли, че Палаткуапи е построен най-рано преди милион години и най-късно преди 10 000 години. Това е, защото „световете“ не са много прецизни времеви периоди.

И все пак оттам идва въпросът как би могъл да бъде построен този град в далечното минало. През първия или втория свят, според хопите, хората са били в постоянна връзка със Създателя и може той самият да им е внедрил идеята за построяването. Строителите са били подпомогнати и от естествената енергийност на мястото.

Ритуал, посветен на качинас. Mark Amaru Pinkham
Ритуал, посветен на качинас. Mark Amaru Pinkham

В многобройните легенди се говори, че Палаткуапи е построен от качинас (хората от звездите). Градът бил обграден от огромна стена, а отвътре бил разделен на три – първата част била запазена за церемонии и ритуали, втората съдържала сгради за складиране на храна, а в третата били къщите на хора от всички кланове хопи. И под трите части на града минавала река.

Хората от звездите научили племената как работят планетните системи, как звездите влияят на климата, посевите и човека. На хората им било казано и за „отворената врата“ на главите им, която им позволявала да говорят със Създателя си. „Отворената врата“ е аналог на индийската коронна чакра.

Ancient Origins