Историци обясниха библейско чудо и удължиха царуването на Рамзес II

Creative Commons CC0

Една от книгите на Стария завет (Книгата на Иисус Навин) съдържа вероятно най-древното в света описание на слънчево затъмнение. До този извод са стигнали изследователи от Кеймбридж (Великобритания), като изучили откъс от Завета.

Става дума за нахлуването на израилтяните в Ханаан (територия, която днес обхваща Йордания, Израел, Ливан и Сирия). Според Стария завет преди битката Иисус Навин казва:

„Застани, слънце, над Гаваон, и ти, луно, над дола Еалон. И слънцето застана и луната се спря, додето си отмъстиха хората на неприятелите си“ (10:12-13).

Ако тези думи описват реалността, това според изследователите означава само едно: настъпило е голямо астрономическо събитие. За да разберат какво именно е било то, те решили да съберат всички налични данни и сравнили библейските текстове с египетските.

Основният проблем бил в това, че съвременните преводи на старозаветните книги на английски се основават на по-древни преводи. Те са били направени през 1611 година в двора на крал Джеймс I.

„Съвременната интерпретация предполага, че Слънцето и Луната фактически са престанали да се движат. Но ако се прочете текстът в оригинал, може да се види и друго значение. Слънцето и Луната просто са престанали да правят това, което правят обичайно, тоест престанали са да сияят (или светят)“, пояснява проф. Колин Хъмфрис (Colin Humphreys), съавтор на изследването.

В такъв контекст откъсът досега не е разглеждан на древноеврейски език. А от тази гледна точка в него явно става дума за слънчево затъмнение, когато Луната преминава между Земята и Слънцето и го закрива.

Изследователите подчертават, че това не е просто догадка: еврейската дума, преведена като „застана“, има същия корен, както и вавилонската дума, използвана в древните астрономически текстове за описание на затъмненията.

Впрочем събитието, за което става дума, се е случило на 30 октомври 1207 година пр.н.е. То е било документирано и в Древен Египет.

Тогава, както смятат някои историци, държавата е била във владението на легендарния Рамзес II, макар повечето изследователи да смятат, че по това време на престола вече е бил синът му Мернептах. Изследването вероятно ще помогне да се уточни хронологията на царуването на египетските фараони, смятат експертите.

Днес достоверно е известно, че израилтяните са били в Ханаан между 1500 и 1050 г. пр.н.е. Споменаване за това може да се открие на Стелата на Мернептах (известна също и като Израилската стела). Тя съдържа списък с победите на фараона. В изсечените на нея текстове, освен останалото, се споменава и военна кампания в Ханаан. Мернептах победил израилтяните на петата година от царуването си.

Стелата на Мернептах се явява най-ранният древноегипетски документ, в който се споменава "i.si.ri.ar" или "ïsirial", което се тълкува като "Израил" от учените. Снимка: Wikimedia Commons
Стелата на Мернептах се явява най-ранният древноегипетски документ, в който се споменава „i.si.ri.ar“ или „ïsirial“, което се тълкува като „Израил“ от учените.
Снимка: Wikimedia Commons

Учените и преди са сравнявали израелските и египетските текстове и дори вече са изказвали предположения, че в тях може да става дума за затъмнение. Но доказването било невъзможно, затова специалистите разглеждали само пълните затъмнения (по време на които Слънцето изглежда изцяло покрито от Луната). Сега изследователите са на мнение, че може да става дума за пръстеновидно затъмнение, когато Луната покрива слънчевия диск частично.

Такова явление вероятно е довело до появата на „огнен пръстен“, за който става дума в Стария завет. Фактът че в древния свят е използвана една и съща дума за обозначаване на различен род затъмнения, подкрепя тази версия.

Вземането под внимание на множество показатели и установяването точната дата на затъмнението между 1500 и 1050 г. пр.н.е. с помощта на съвременни изчислителни методи не било чак толкова сложно, разказват авторите на изследването. Ако аргументите им са верни, то на 30 октомври 1207 г. пр.н.е. е настъпило пръстеновидно слънчево затъмнение и то е най-древното от документираните.

В светлината на новите данни излиза, че управлението на Мернептах е започнало през 1210 или 1209 г. пр.н.е. (според историците за такива древни събития грешката в годината се явява минимална). По такъв начин учените са „удължили“ царуването на Рамзес II.

Научното изследване е публикувано в изданието Astronomy & Geophysics.