Кръст, анкх и свастика – слънчевите символи

Според свидетелствата на Гарсиласо де ла Вега, когато испанците за първи път се появили в Куско, те видели кръст от червено-бял яспис у краля на инките. Той бил при тях от много стари времена – какви точно, и те сами не знаели.

Инките не се прекланяли пред този кръст, но се отнасяли с почитание към него, причината за което не можели да обяснят. Така те съхранявали кръста, докато Франсиско Писаро не завладял Куско. След това испанците построили християнски храм и увесили този кръст в него – на мястото, където след това го видял Гарсиласо де ла Вега.

Равностранен, гръцки или римски кръст

Равностранният кръст, който испанците видели в Куско, се нарича гръцки или римски кръст. Този знак (quadrata) се използвал от праисторически времена в най-различни значения – като символ на Слънцето, дъжда и елементите, от които е създаде светът: въздух, земя, огън, водя заедно със съставляващия символ на живота.

гръцки кръст, римски кръстВ ранното християнство гръцкият кръст е символизирал Христос, след това започнал да се почита като символ на милосърдието и търпението и в това си значение е достигнал до наши дни, означавайки на първо място медицината и всичко, което е свързано с помощта на човека.

Видоизменена форма на този кръст се явява днешният християнски кръст, като едната му страна е по-дълга от другите.

Освен гръцкия съществуват голямо количество различаващи се по форма кръстове.

Тау кръст

Тау е напомнящ буквата „Т“ кръст и се явява символ на живота. При кабалистите той е обозначавал небето, всеобхватната мъдрост и строеж на света, а при питагорейците – тетрактис, което по същност е било същото.

тау кръстТози кръст е използван в мистериите за Митра (бог на Слънцето при древните зороастрийци).

Анкх

Анкх или Анх (Ankh, Crux Ansata) е същият тау кръст (символ на живота), само че увенчан отгоре с кръг или овал (символ на вечността). Явява се символ на безсмъртието. Нарича се също тау кръст – Crux Ansata, както и Кръст на живота.

анкхСпоред една от древнохристиянските легенди такава форма е имал ключът от вратата към рая, който бил даден на свети Петър. В Древен Египет анкх също е разбиран като ключ, който отваря вратата към божественото знание.

В по-късен период анкх е свързван с изображението на бог Сет, когото гърците отъждествявали с Тифон и го поставяли на синджир на врата на болните като амулет, възраждащ жизнената сила. Този кръст се явява символ на небето и безсмъртието при скандинавците, подмладяването и освобождаването от физическите страдания при маите.

Неговата форма се тълкувала като изгряващото Слънце, единство на противоположностите или източник на неизчерпаема жизнена сила.

Свастика

Свастиката е кръст с пречупени краища, насочени или по посока на часовниковата стрелка („правилна“ свастика, обозначаваща въртенето на Земята около Слънцето), или срещу часовниковата стрелка („неправилна“ свастика).

Буда свастика„Правилната“ свастика се разглежда като символ на Слънцето и извор на живота, светлината, успеха, щастието и съзиданието. Тя се възприема като колело на живота отъждествява делението на годината на четири части – четири сезона. Понякога свастиката се отъждествява с още един знак – кръст в кръг, където кръстът се явява знак на денонощното движение на Слънцето.

В ранното християнство свастиката е била известна като гамирован кръст. Според френския изследовател Рене Генон до края на Средновековието свастиката е била една от емблемите на Христос. Тя може да се види на стари православни икони.

Освен кръста съществуват и други знаци, обозначаващи Слънцето или свързани със слънчевите (небесни) богове. Това е на първо място широко разпространената в древните религии на много народи птица (често орел или сокол, при ацтеките – колибри).

В Ригведа Слънцето нееднократно се сравнява с птица. Като птица то е представяно и при славяни, келти, скити, ацтеки. В Месопотамия орелът е бил символ на обедното слънце и т.н.

Разпространено е и мнението, че кръстът е произлязъл от схематичното изображение на птица.