Мистичният кръг на Земята

Много от най-важните древни места по света се подреждат в линия, близка до съвършената окръжност, когато ги отбелязваме на глобуса.

Остров Пасха, египетските пирамиди, линиите на платото Наска в Перу, храма Анкгор Ват… Представете си странна линия на картата, свързваща няколко важни участъка от древния свят.

Фактически, ако отбележим ключовите позиции на глобуса, неочаквано се появява почти идеална окръжност, обща тайна, която още не е разгадана от археологическите изследвания.

Списъкът на най-известните културни места на планета може да бъде открит на този мистичен кръг, който пресича малки острови, няколко континента и дори подсказва разположението на тайнствени места.

В Африка тази линия пресича платото Тасили в пустинята Сахара, пирамидите в Египет, продължава по река Тигър, Ефрат и Нил – възможно трите най-важни водни артерии на древния свят.

Продължете тази линия още и ще попаднете на древната персийска столица Парса (Персеполис), древния град Мохенджо Даро, храма на оракула на Амон в оазиса Сиуа и загубения град Петра, едно от седемте нови чудеса на древния свят.

Следвайки по-нататък този път, ще откриете древния шумерски град Ур, храмовете Анкгор в Камбоджа и Тайланд, Мъртво море, Хималаите, река Цянтан и ще си спомните, че е съществувала тайнствената Атлантида.

Невероятно е, че тази мистична линия съединява местата с изключително малка грешка, с център на този кръг в Югоизточна Аляска.

В своята статия „Праисторическата праволинейност на световните чудеса“ Джим Елисън описва с голяма детайлност много математически съотношения, открити в този велик кръг и свързващи неговите части.

„Изравняването на тези места с хоризонталния кръг лесно се виждат на глобуса на Земята. Изравняването на всеки две от тези точки на линията на хоризонта изравнява всички точки в пръстена. Компютърните програми на световния атлас също протягат този голям кръг в окръжност около Земята“, пише той.

И така, какво ни говори този кръг? Мнозина ще кажат, че тези връзки сочат, че древните са владеели знания, далеч превъзхождащи нашите съвременни представи за знанията, които са имали нашите предци. Други ще акцентират върху това, че щом центърът на кръга се намира в Аляска, неговото изравняване би могло да сочи къде може да са се намирали полюсите, преди да се установят на сегашното си положение.

Освен теориите и предположенията една обща нишка свързва всички тези места – това е високата степен на майсторство, отличаваща тези изображения. Няколко места по този кръг илюстрират напреднали технологии, които съвременните научни изследвания на са в състояние да обяснят.

Египетските пирамиди, град Петра, крепостта Олантайтамбо и други съоръжения на този кръг представляват чудеса на инженерната мисъл, които продължават да поразяват и да изумяват човечеството. Подобен ефект откриваме на платото Наска. Тези древни изображения продължават да хвърлят изследователите в недоумение – как и защо туземците от доколумбовата епоха са направили повече от 300 огромни геоглифа на перуанската почва.

Подобно на самия голям съединителен кръг, изображенията на маймуна, птица, паяк и други животни в известните линии на Наска могат да бъдат открити само на значително разстояние от Земята. Без съвременните летателни механизми, каква цел са преследвали древните хора, създавайки такива огромни изображения?

През 20-те години на ХХ век антикварят любител Алфред Уоткинс е открил, че сакралните места в Англия попадат на редица пресичащи се прави линии. Когато ги нанесли на карта, тези каменни кръгове, монументи и древни селища се подредили около линия, пресичаща цялата страна.

Наблюдения позволили на някои хора да предположат, че тези линии образуват система от геомагнитни линии, които древните са следвали, когато са определяли местата на различни съоръжения. Както акупунктурните меридиани в човешкото тяло се използват в китайската медицина, хората, които изучават тези линии, настояват, че Земята също има своя собствена система от меридиани.

Ако древните са използвали такава система за заселване, как са определяли къде преминават линиите? Възможно ли е положението на участъците, намиращи се в този велик кръг, да следват влиянието на тези тайнствени геомагнитни линии, но в по-голям мащаб?

Тъй като участъците от кръга включват няколко различни култури, които не са имали никакви контакти помежду си, може да се предположи, че те явно са били включени в система, която се намира извън съвременното разбиране.

Великая Эпоха