На живота му е трябвало много малко

животът
Pixabay

Отнело около 100 млн. години, за да може нивата на кислород в океаните и атмосферата да се повишат до ниво, достатъчно за експлозия от живот на планетата Земята. Това се случило преди около 600 млн. години, според изследователи от Лондонския университетски колеж.

Досега не се знаеше колко бързо земната атмосфера и океани са се наситили с кислород и дали животът се е разпространил преди или след покачването на нивата на кислорода. Новото изследване, публикувано в Nature Communications, показва, че повишението е започнало значително по-рано, отколкото се смяташе преди. Това означава, че е много вероятно животинската еволюция да е получила сериозен тласък от по-високите нива на кислород, в противоречие с предишната теза, че еволюционни промени в организмите са довели до това повишаване.

Главният изследовател, д-р Филип вон Страндман (Philip von Strandmann), казва:

„Искаме да разберем как еволюцията на живота се свързва с еволюцията на климата. Въпросът, как живите организми са повлияли на климата и защо планетата е годна за живот от толкова време, е изключително важен за разбирането ни относно климатичните системи и гостоприемството на Земята като цяло.“

Измервайки селенови изотопи от скали, взети от САЩ, Канада и Китай, учените разбрали, че за 100 млн. години нивото на кислород в атмосферата се е вдигнало от 1 до 10%. Това е едно от събитията, изиграли най-важна роля в създаването на животинския свят, който наблюдаваме днес.

„Бяхме изненадани да разберем, че на Земята ѝ е отнело толкова много време да произведе кислорода и успяхме да развенчаем предишната теория, че това е бил бърз процес, причинен от промяна в поведението на определени животни“, добавя вон Страндман.

Съавторът, проф. Дейвид Катлинг (David Catling) обобщава:

„Кислородът е бил като бавно горящ фитил на експлозията на живота. В началото кислородът поддържал живота на малки гъби, след това странни същества, във формата на пица, живеели върху леко окисленото морско дъно. 50 млн. години по-късно гръбначните животни са плували във вече наситените с кислород води. Осъзнаването на тези процеси в крайна сметка ще ни помогне да разберем възможно ли е да се зароди живот и на други планети, подобни на Земята.“

Archaeology News Network