Небесният диск Небра

Небра
Небесният диск Небра. christianpundschus.com

Дълго време се е смятало, че този артефакт е фалшификат. Сега учените знаят, че е истински и описва нощното небе. Това е бронзов диск с диаметър 32 сантиметра, на който със злато е изобразена диаграма на небесата. На него се виждат слънцето, луната, Плеядите и още три полумесеца, за два от които се смята, че представляват линиите на хоризонта, а третият вероятно символизира концепцията за лодката, с която се придвижва слънцето.

Дискът е открит в немската планина Мителберг, заедно с още няколко реликви от бронзовата епоха, като всички артефакти са на възраст поне 3600 години. Дискът е направен от цивилизация, която процъфтявала в Европа преди пристигането на келтите. Това вероятно е една от първите небесни карти в историята на човечеството.

От двете страни на диска може да се видят две дълги дъги, които се разпростират на 80 градуса. Разстоянието между изгревите и залезите по време на лятното и зимното слънцестоене е 82.7 градуса. Смята се, че двете дъги изобразяват точките в хоризонта, в които слънцето изгрява в продължение на една година.

nebradisc (1)

Между двете дъги има цял кръг и полумесец. Полумесецът определено символизира луната, докато големият кръг може да представлява слънцето или пък пълната луна. Последните изследвания върху диска сочат, че това най-вероятно е слънцето. На заден план се виждат 23 небесни обекта, които не са поставени в специален ред и група от седем звезди, която символизира звездния куп Плеяди. Рентгенови изследвания са доказали, че под дясната златна дъга има още две звезди и затова се смята, че дъгите са поставени в по-късен период.

Широко приета е идеята, че дискът е използван като астрономически инструмент и, че чрез сравнение между небето и позициите на изгряване и залязване на слънцето върху дъгите на диска, може да се определи годишното време. Съществуват и теории, че дискът е използван за изчисляване на разликата между слънчевите и лунните цикли чрез добавяне на 13-ти лунен месец, нещо, което се прави на всеки две или три години. Най-вероятно също е от значение, че дискът е открит на върха на хълм – добро място за наблюдение на движенията на слънцето. Мястото, на което е открит древния артефакт, е било заградено от малък изкуствен рид, който вероятно е използван за измерване на позицията на слънцето на хоризонта.

От откриването си, дискът не е спрял да озадачава археолозите и астрономите, и в частност, начинът, по който е изобразена луната. Според древното вавилонско правило 13-ти лунен месец се добавя, само когато наблюдаващият види луната и Плеядите, точно по начина, по който са изобразени на небесния диск Небра.

Ancient Wisdom