„Неуместен артефакт“ на 300 милиона години?

Варовик. Находки, открити под пластове от варовик, е доказателство, че хората са съществували на Земята преди милиони години и са имали дори напреднала цивилизация. Снимка: The Epoch Times

„Неуместен артефакт“ е термин, който служи за название на праисторически обекти, открити на различни места по цял свят. Тези предмети сочат за технологични постижения, несъответстващи на времето, когато са били направени.

„Неуместните артефакти“ често озадачават консервативните учени и възхищават предприемчивите изследователи, открити за алтернативни теории и оживени спорове.

През XVIII век работници, които добивали варовик в каменна карера под Екс ан Прованс във Франция, направили находка, която и до днес остава тайна.

Работниците копаели варовик, лежащ в слоеве, между които се намирал пясък, когато изведнъж в пясъка между 11-ия и 12-ия слой забелязали изкуствени обекти. Тези обекти не съответствали на представите за времето на съществуване на човека на Земята.

Находката била описана в американското списание „Наука и изкуство“ през 1820 година от Т.Д. Портър (T. D. Porter), който превел работата на граф Бурнон „Минералогия“. Статията може да се прочете и сега, тя е достъпна онлайн в архив на неправителствена организация, която прави цифрови копия на печатни материали.

Макар че Портър не посочвал възрастта на обектите, Рой Байнтън написал в своята „Мамутска книга на неочакваните феномени“ (Тhe Mammoth Book of Unexplained Phenomena), че варовикът е на възраст 300 милиона години.

Портър е цитирал думите на Бурнон: „Те са открили фрагменти от колони и фрагменти от частично обработени камъни, направени от същия материал, който е добиван в кариерата. Освен това са открили монети, дръжки на чукове и други метални инструменти, а също фрагменти от дървени инструменти. Но най-много вниманието им привлякла дъска приблизително с 2,5 см дебелина и около 2,5 метра дължина.“

Тази дъска била направена точно както и тези, които се използват сега от съвременните каменоломци и работници, добиващи камъни в кариерите. Това говори, че хората са изпълнявали подобна работа дълго преди – по общоприетите представи – да са започнали да съществуват, да не говорим вече за използването на инструменти.

Откритите предмети не са подлагани на изменения, но дървените инструменти са се превърнали в ахат – твърд камък.

Портър продължава: „И така, имаме следи от работа, изпълнена от човешки ръце, предметите се намират на дълбочина повече от 15 метра и са покрити с единадесет слоя компактен варовик. Всичко това доказва, че тази работа е изпълнявана на мястото, където са открити предметите.

Тоест човекът е бил тук дълго преди да се формират 11-те слоя варовик и – което е много съществено – той е достигнал до такава степен на цивилизация, че дори е умеел да обработва камъка и да прави от него колони.“

The Epoch Times