Нов живот за древни песни

Cambridge University Library

Доктор Сам Барет от Кеймбриджкия университет е реконструирал песни от ръкопис от XI век. На 23 април те били изпълнени в Кеймбридж. Страницата от ръкописа, по който е възстановена мелодията на песента, била открадната от Кеймбриджкия университет през XIX век и 142 години се смятала за загубена, разказва сайтът на университета.

Песните били част от трактата „Утешението на философията“, написан през 20-те години на VI век от римския държавен деец, философ и музикален теоретик Боеций. Неговото съчинение било едно от най-важните и четени произведения на Средновековието.

За да реконструира песните от „Утешението на философията“, кеймбриджкият учен Сам Барет 20 години се трудил упорито. Стиховете от трактата били насложени върху музика, записана с невми в книгата от XI век „Кеймбриджки песни“.

Невмите са средновековни предшественици на нотите, но не са били ноти в съвременното разбиране. Според д-р Барет те са сочели рисунъка на мелодията и детайлите от вокалната партия, но не са задавали тона на мелодията. Детайлите на изпълнението се предавали устно, музикантите просто ги запомняли, а през XII век устната традиция била загубена.

Манускриптът „Кеймбриджки песни“ е създаден в първата половина на XI век и бил последният том от антология с латински текстове. Книгата дълго време се намирала в Кентърбъри, а в края на XVII век я преместили в университетската библиотека на Кеймбридж.

През 1840 г. страница от книгата, на която били записани стиховете и невмите, била загубена. Германски студент откъснал листа от книгата и се прибрал с него в родината си. В продължение на 142 години тази страница се смятала за загубена докато през 1982 година случайно не била открита в библиотеката на Франкфурт от британския историк Маргарет Гибсън. „Без този нетрадиционен случай възстановяването на загубените песни щеше да е много по-трудно“, обяснява Барет.

След като песните били реконструирани 80 или 90 процента, Барет включил към изследването ръководителя на ансамбъла за средновековна музика Sequentia и проекта „Загубени песни“ на Бенджамин Багби.

Барет и Багби тествали теоретичните изчисления на практика и реконструирали звученето на музикалните инструменти от онова време. Ансамбъл Sequentia станал първият изпълнител на възстановените песни.