Ново откритие потвърждава: Вселената не трябва да съществува

Creative Commons

Дълги години учените отчаяно търсят някаква разлика между частиците вещество и античастиците, която да може да обясни защо съществува Вселената. Правени са опити за проверка дали веществото и антивеществото се различават по маса, електричен заряд или друго, но разлика така и не била открита.

„Всички наши наблюдения показват пълна симетрия между вещество и антивещество, а това означава, че Вселената фактически не трябва да съществува“, казва Кристиан Смор, автор на новото изследване, проведено от Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН).

Последният опит да се открие асиметрия е била проверка на магнетизма на антиматерията и материята, но изследването показало, че и той е еднакъв.

По време на своята работа учените измерили антипротоните, за да изяснят с какво те се отличават от протоните, които ни заобикалят. Магнетизмът на антивеществото бил измерен по-стриктно от когато и да било. Учените обаче отново открили, че и материята, и антиматерията изглеждат абсолютно симетрично, отбелязва Cosmos.

Изследователите улавяли антипротоните със специални капани на Пенинг, тъй в нормални условия е невъзможно да се удържи антиматерията.

„Този огромен прогрес за толкова кратко време беше възможен само благодарение на съвършено новите методи“, казва Щефан Улмер от изследователския екип.

Учените се надяват, че ще успеят по-обстойно да анализират протоните и антипротоните в търсенето на разлика между тях.