Облачните воини: Мистериозните хора чачапоя

BigStockPhoto

Най-голямата империя в предколумбова Америка е била тази на инките. Те наричали държавата си Четирите обединени провинции и почитали бога на слънцето Инти. Инките вярвали, че техният владетел е „дете на слънцето“ – земен цар с божествени правомощия.

Слънчевият фестивал в чест на бог Инти в Перу. Flickr
Слънчевият фестивал в чест на бог Инти в Перу. Flickr

Инките са превзели голям брой народи в региона, било то чрез завоевания или мирна асимилация. Въпреки това някои народи успели да се противопоставят на могъщата империя и дори съумели да всеят страх в сърцата на инките. Такъв бил и случаят с хората чачапоя – Облачните воини –които успели да се противопоставят на империята дълго време с малко помощ от шамани, магьосници и живи мумии.

Древните източници описват чачапоя като хора със по-светла кожа от останалите народи в региона. Те се отличавали не само физически, а и с уникалната култура, която са оставили след себе си.

Облачните воини са пазели главите на жертвите си като трофеи. Терминът саркофаг идва от гръцки език и първоначално означава „този, който яде плът“, но що се отнася до чачапоя, те не само поставяли мъртвите си в саркофази, но и в стените на сградите. Северозападно от град Чачапояс може да бъдат видени няколко каменни човешки фигури. Интересното за тях е, че това всъщност са саркофази, съдържащи мумифицирани тела.

Саркофазите с мумифицираните тела. Flickr
Саркофазите с мумифицираните тела. Flickr

Философията на цивилизацията Чачапоя била, че тялото и душата не са отделни и да си мъртъв означава да продължиш да живееш в света на мъртвите. Затова Облачните воини строили специални къщи, в които поставяли мумифицираните тела на мъртъвците.

Магьосниците на чачапоя предизвиквали страх в цяла Мезоамерика. Смятало се, че могат да се превръщат в диви животни и да поставят ужасни проклятия в мумиите на мъртъвците. Инките се страхували от мумиите на чачапоя, защото смятали, че това са живи мъртъвци, които могат да се събудят и да убият всеки, който е достатъчно глупав, че да ги притесни.

Най-добрият пример за свещената философия на чачапоя може да бъде видян на хълм в Куелап, където мъртъвците са погребани в стените на огромна конструкция . Облачните хора смятали високите места за специални, особено за церемонии, и затова цялата конструкция е построена така, че Слънцето да изгрява от едната ѝ страна и да залязва от другата. Шаманите на чачапоя знаели точните дати, в които Слънцето огрява сградата и провеждали церемониите, свещените ритуали и празненствата точно тогава.

Град Куелап. José Porras/ Wikimedia Commons
Град Куелап. José Porras/ Wikimedia Commons

Този храм имал още една функция – ритуални жертвоприношения. В Куелап са открити множество кости на принесени в жертва животни, както и човешки тела, оставени да изгният без погребение.

В крайна сметка инките решили да се конфронтират с чачапоя. Резултатът бил катастрофален за Облачните хора. Въпреки това инките все още се страхували от тях. Отбягвали свещените им гробища, защото смятали, че душите на воините все още бродят наоколо.

Ancient Origins