Първата обитаема планета в Слънчевата система не е била Земята

Венера
© ESA/ Christophe Carreau

Учени от САЩ твърдят, че Венера, а не Земята е била първата планета в нашата Слънчева система, годна за зараждане на живот, съобщава The Guardian.

Изследването е проведено от екип учени под ръководството на Майкъл Уей (Michael Way) от Института за космически изследвания „Годард“ на НАСА (Goddard Institute for Space Studies). Очаква се пълният доклад да бъде представен в края на тази седмица на заседанието на Американското астрономическо общество в Пасадена.

Изследователите твърдят, че преди три милиарда години на Венера е имало благоприятни условия за зараждането и съществуването на живот. Венера често е наричана близнак на Земята поради множеството сходни характеристики. Но климатът на двете планети е коренно различен. Венера притежава най-плътната атмосфера от всички земеподобни планети, състояща се основно от въглероден диоксид.

Смята се, че животът в такива условия е невъзможен, но той може да е съществувал по-рано. Учените са стигнали до извода, че Венера вероятно е притежавала мек климат, а на повърхността ѝ е имало океани с дълбочина до два километра. По това време на Земята тъкмо се появявали примитивни бактерии.

Учените не твърдят, че на Венера е имало живот, но и не изключват такава възможност. По думите им именно Венера, а не Земята е била първата годна за обитание планета в Слънчевата система.

„Ако бяхте живели там преди три милиарда години в ниските ширини и в низините, то не бихте забелязали разлики от живота в тропиците на Земята в днешно време – казва Уей. – Небето на Венера в този период е било облачно, а в някои нейни региони дъждът е валял по цели денонощия.“

Изчисленията са показали, че океаните на Венера са изчезнали сравнително скоро – преди около 715 милиона години. Тоест времето на тяхното съществуване е било достатъчно за появата на микроби.

Други изследователи също са на мнение, че независимо от различните съдби на двете планети, Земята и Венера може да са подобни.

Специалистите се надяват също, че бъдещите изследвания ще помогнат да се разбере, била ли е обитаема Венера. Но учените отбелязват, че това ще бъде трудно да се осъществи.

„Необходими са развити технологии и финанси, за да се създаде кораб, който може не само да кацне на Венера, но и да съществува на нея. За да „оцелее“, роботът трябва да се научи да се зарива в повърхността на планетата“, отбелязва Уей.

Изследването е публикувано в изданието Geophysical Research Letters.