Предците ни живели сред палми и акации преди 2 млн. години

© M.Lopez-Herrera/ Enrique Baquedano

Мащабни разкопки в Олдувайското дефиле са помогнали на палеонтолозите да изяснят, че нашите първи предци са живели сред палми и акации. Под тяхната сянка те са могли да разделят плячката от убиваните от тях жирафи, антилопи и прочие копитни от саваните на Африка, става ясно от статия, публикувана в сп. PNAS.

„Нашата находка представлява най-древният аналог на Помпей, погребан под пепелта на Везувий. Това място също е било погребано от изригванията на вулкан, разположен на няколко десетки километра от дефилето. Той е изхвърлил толкова много пепел, че това е било достатъчно да се покрие почти цялата тази територия с гъст слой от вулканични изхвърляния“, казва Гейл Ашли (Gail Ashley) от университета Рътджърс (САЩ).

Ашли и колегите ѝ се възползвали от тези „помпейски“ времена от зората на човечеството, за да получат първата в историята на палеонтологията и антропологията пълна картина на това, как са живели нашите предци – в какви условия, с какво са се храни и какви животни са ги заобикаляли.

За тази цел учените провели най-мащабните разкопки в различни ъгълчета на дефилето с обща площ 25 000 кв. метра. По време на изследването те са изучавали структурата на образци фосилизирана почва, техния химичен състав, изотопите в растителни и животински останки и други индикатори, способни да посочат родовата или видовата принадлежност на флората и фауната на Олдувай преди 1,8 милиона години.

Тези данни помогнали на Ашли и колегите ѝ да изяснят как и къде са живели два вида хоминиди, обитаващи дефилето в това време – първите умели хора (Homo habilis) и парантропите (Paranthropus boisei).

Нашите предполагаеми предци, както сочат изследванията на учените, са предпочитали да живеят не в саваните, както смятали някои антрополози, а в неголеми горички от палми и акации, които са расли на територията на Олдувай преди 1,8–2 милиона години. Съдейки по останките на жирафи, антилопи и други копитни животни в тези горички, първите Homo са се хранели с месо, а не само с растителна храна, и са разделяли плячката на територията на тези гори.

Менюто на парантропите и тяхното място на обитание са били малко по-различни – те са се хранили основно с растителна и доста твърда храна, основно папрати, и са живели недалече от водоемите в заблатени територии. Умелите хора, съдейки по разположението на техните лагери, също може да са посещавали тези ъгълчета на Олдувай, но според учените те едва ли са живели дълго време там.

Главни врагове и конкуренти на нашите предци в борбата за храна са били големи хищници – лъвове, леопарди и хиени, които също може да са ловували и парантропи и умели хора. Като цяло, както признават изследователите, животът в дефилето е бил много суров за първите хоминиди поради жестоката конкуренция с тези хищни животни. Този фактор може да е бил една от главните движещи сили в еволюцията на нашите предци, заключават палеонтолозите.

Източник