Ранни пътешественици във времето?

пътешественици във времето

Едно от първите свидетелства за пътешествия във времето остава необяснено и до днес. Мистериозната легенда предоставя доказателства, че някои древни цивилизации вероятно са знаели как да пътуват във времето.

Необясненият случай на Седемте спящи

„Седемте спящи“ са седем мъже, които трябвало да се скрият в пещера, защото били преследвани по заповед на римския император Деций Траян ( 249-251 г.) заради християнските си убеждения. Младежите заспали в пещерата и за тяхно най-голямо учудване се събудили чак през 435 г. по времето на Теодосий II.

Те започнали да се разхождат из Ефес и наблюдавали с удивление църквите и свободата, която е постигнало християнството. Мъжете в крайна сметка починали по естествени причини и били погребани в пещерата, в която според легендата са осъществили пътуване във времето.

Чудото е описано за първи път от епископ Стефан от Ефес (448-451 г.). Странното е, че този феномен веднага е приет за чиста истина, вероятно защото подобно нещо е щяло да подсили вярата на хората в християнските ценности, а и сигурно евентуалното пътуване във времето е считано като форма на прераждане.

Трябва да се спомене, че абсолютно същата легенда присъства и в Корана. Единствената разлика е, че в със седемте мъже е имало и куче.

image19

Пещерата, в която е осъществено първото пътуване във времето се намира на източния склон на хълма Панаирдаг (Турция). Тя се е превърнала в място за отдаване на почит и била посещавана от поклонници между V и XV век.

Впрочем в пещерата са погребани и още доста хора освен „Седемте спящи“. Над оригиналните седем гробници е построена тухлена църква с мозаечен под и мраморна облицовка. През VI век в пещерата е поставен голям мавзолей, завършващ с купол.

Screen-Shot-2016-01-30-at-2.18.31-AM

На мястото са извършвани разкопки между 1927 и 1930 г. Археолозите открили, че комплексът е далеч по-стар от легендата – поне с няколко века. В пещерата са открити няколко лампи, като някои от тях определено не са били дело на християнски майстори.

Sacred Destinations