Релефно изображение на птица на 35 000 години

Вляво – откритото изображение на птица, вдясно – неговият 3D модел. © Iluminada Ortega, Laurence Bourguignon/Inrap

Десет археологически обекта на площ малко повече от 5 кв. километра са открити в френския департамент Дордон при спасителни археологически работи.

Един от тях, Канталует II, представлява площадка, където хората от палеолита са изработвали оръдия от кремък. За това сочат многобройните кремъчни отломки, открити от археолозите. Открити са седем културни слоя, като най-древният от тях се отнася към средния плейстоцен (преди 781–126 хил. г.).

В слоя, който се отнася към оринякската археологическа култура (преди 35–31 хил. години), учените са открили гравирано изображение на птица върху отломка от кремък. Наблизо са намерени и други отломки със следи от гравюра, но нито на една от тях не се вижда образ. Птицата станала първият пример за оринякското изобразително изкуство, открит не в пещера, а на открит археологичен участък.

Птицата е изобразена с повдигната глава и крила, успоредните черти на камъка изобразяват нейните пера. Клюнът е къс, тънък и остър. Вижда се едно око. Създава се впечатление, че птицата е изобразена в момента, когато пие вода, готви се да излети или възможно изпълнява брачен танц.

Техниката на изпълнение е уникална за оринякското изкуство. Обикновено хората от тази епоха са изсичали материала по контура на изображението, създавайки изпъкнал релеф. Тук камъкът е издялан във вътрешността на фигурата. За да разберат по-добре процеса на гравиране, учените го възпроизвели, работейки с камък, и разбрали, че за получаването на птица са били необходими шест последователни операции.

Първоначално е бил направен нарез по контура, след това вътрешната област на фигурата е била изкопана с каменно оръдие, оставило вълнисти следи. Впоследствие с друго оръдие са били добавени клюн и детайли от главата.

Още едно заострено оръдие е използвано за изработката на горния край на крилото. На петия етап авторът е нанесъл точни удари в областта на главата, за да се отличава нейната повърхност от повърхността на тялото и крилата. Накрая са били изпълнени окото и линията под него.

Според това, как е предадено оперението, учените смятат, че древният художник е изобразил въртошийка, яребица или пъдпъдък.