Ритуалният секс и богинята Мут

Quantas History Documentary / YouTube

Разшифрован папирус на възраст около 1900 години съдържа невероятен разказ за ритуалите, провеждани в чест на богинята Мут, на които имало всичко – пиршества, възлияния, химни и дори ритуален секс. Изследователите смятат, че автор на тази шокираща история се е опитал по такъв начин да обсъди с други жреци нееднозначното практикуване на ритуален секс.

„Нашият текст може да представлява образец на по-рано неизвестен жанр древноегипетска литература, нещо от рода на култова фантастика, чиято цел е било да се осмислят тези противоречиви ритуали, присъщи на някои култове“, обясняват Ричард Ясноу и Марк Смит в сп. Enchoria своя превод и анализ на този забележителен папирус.

Ясноу от университета „Джон Хопкинс“ и Смит от Оксфордския университет са на мнение, че толкова явни свидетелства за съществуването на ритуален секс в Древен Египет са изключително редки и е възможно такава практика да е възприемана нееднозначно.

„Колкото и да е странно, съществуват много малко древноегипетски източници, които недвусмислено да сочат на извършването на полов акт за религиозни цели“, отбелязват Смит и Ясноу. (The Sex Quiz: Myths, Taboos & Bizarre Facts)

В своята статия изследователите също поясняват, че обсъждането на сложни въпроси чрез приказки или притчи е било напълно в стила на древните египтяни.

Папирусът, написан на народно (демотично) писмо, се отнася към периода на римското владичество и по-скоро произхожда от Тебтюнис (Фаюмски оазис). В момента артефактът се съхранява в Института по папирулогия във Флоренция, Италия.

Древноегипетският автор е посочил като място на действието на своя разказ храм на повече от 3200 години. Пиршествата, песнопенията и ритуалният секс, споменати в древния папирус, са извършвани в чест на богинята Мут, която се възприемала като „окото на Ра“. Според легендата, когато била гневна, богинята напускала Египет и се оттегляла в далечни южни земи, за да се върне триумфално един ден.

Дешифрираният текст съдържа няколко споменавания за полов акт. В един от пасажите авторът призовава: „Пей от душа, яж от душа, пий“ и след това: „облечи великолепните си дрехи, изпиши очи, намажи се с масла и получи удоволствие от половия акт“. След това той твърди, че Мут „няма да ти позволи да се въздържаш от опиянение в нито един от дните. Тя няма да ти позволи да изпитваш липса (в каквото и да е)“.

В разказа жрецът подкрепя думите си с препратки към божествената покровителка: „А колкото до тези, които ще ме нарекат порочен, то тях ще ги накаже Мут.“

Quantas History Documentary / YouTube
Quantas History Documentary / YouTube

Изследователите отбелязват, че историята се явява измислена по използването на едно специфично съществително, което се среща само в приказките и служи за разделяне на частите на повествованието.

Реконструкцията на първоначалната последователност на разказа, записан на папируса, била доста сложна. Текстът е силно накъсан и е трудно да се каже как в действителност се е разгръщал сюжетът.

„Вероятно става дума за фрагменти от разказ за това, как жрец на богинята Мут се е опитвал да убеди някого да се посвети на богинята и да вземе участие в посветените ѝ ритуали“, смятат изследователите.

Интерпретацията на текста като „култова фантастика“ се основава на думите на гръцкия историк Херодот, живял преди повече от 2400 години. „Египтяните първи са въвели обичая да не общуват с жените в храмовете и да не влизат в светилищата, без да вземат вана след сношение с жена.“ (Херодот. История в девет книги. Л., 1972., кн. II -64)

Възможно е за древните египтяни присъствието на секс в религиозните ритуали да е било неприемливо и жреците да са се опитвали да обсъждат този проблем чрез измислени истории.

Смит допълва пред LiveScience, че наскоро са открити нови фрагменти на папируса, които може да попълнят този интригуващ разказ.