Шокиращите пророчества на Тибуртинската сибила

Тибуртинската сибила
"Август и сибилата". Antoine Caron. Louvre Museum, Paris / Wikimedia Commons

Думата сибила идва от гръцки и означава пророчица. Още от древни времена съществуват легенди за сибили, които в началото пророкували на свещени места, най-често под влиянието на някое божество. В по-късните истории пророчиците живеели като пътешественици, а някои от тях дори имали последователи.

Първият гръцки писател, който споменава сибилите е Хераклит: „Сибилата, с обезумяла уста мърмореше неща, на които никой не трябва да се смее, дрипава и миришеща, и все пак достига до хиляда години чрез гласа си, подпомаган от боговете.“

Десетте жени, които знаели бъдещето

Не е ясно точно колко жени в историята са били определени като пророчици. Римските хроникьори обикновено назовавали сибилата с името на града, в който се намира нейния олтар. По-странното е, че Хераклит и Платон споменават само една сибила.

С времето броят на описаните пророчици се вдигнал на десет. Лактанций ги изрежда, както следва – Персийска, Либийска, Еврейска, Делфийска, Кумеска, Еритрейска, Самийска, Хелеспонтска, Фригийска и Тибуртинска.

Делфийският оракул. Michaelangelo. Sistine Chapel, Vatican City / Wikimedia Commons
Делфийският оракул. Michaelangelo. Sistine Chapel, Vatican City / Wikimedia Commons

Десетата пророчица

От всички определено най-интересна е Тибуртинската сибила. Според Лактанций нейното истинско име било Албунеа. Олтарът ѝ се намирал в град Тибур (дн. Тиволи) в Италия. Въпреки че най-известните паметници в Тиволи са от XVI век, в древни времена Тибур е представлявал прекрасна градина с красиви сгради и пейзажи. Това е и мястото на митичната среща между император Август и сибилата. Според легендата Август искал да пита пророчицата дали ще бъде почитан като бог или не.

Тибуртинската сибила предсказва бъдещето на император Август. Wikimedia Commons
Тибуртинската сибила предсказва бъдещето на император Август. Wikimedia Commons

Тибуртинската сибила постоянно ходела с книга в ръка, а пророчествата ѝ били докладвани директно на Сената. Едно от най-известните ѝ предсказания гласи, че император на име Констанс ще унищожи враговете на християнството, което ще доведе до период на богатство и мир, край на ереса и покръстване на евреите. Пророчеството станали известно в древността най-вече заради едно изречение: „Кралят на римляните ще подчини цялата християнска империя.“

Апокалиптично пророчество

Тибуртинската сибила сънувала упадъка и апокалиптичния край на света. Сънят ѝ бил толкова шокиращ, че в продължение на векове държал вярващите в страх. Краят на света щял да настъпи, след като на небето се появят 9 слънца, всяко по-грозно и кърваво от предишното. Деветте слънца символизират деветте поколения на човечеството, чиито край ще настъпи с Денят на страшния съд. Според пророчицата преди да настъпи апокалипсисът, на власт ще дойдат зли деспоти, на Земята ще се завърне антихристът и Слънцето ще стане кървавочервено.

Векове наред хората се ужасявали от думите на сибилата и създавали ръкописи, чрез които предсказанието да бъде разпространявано. По този начин Хераклит се оказал прав, че чрез думите си сибилата живее хиляда години.

Ancient Origins