Следи от цивилизация на Урал, по-древна от египетската?

Урал е бил люлка и бастион на велика цивилизация, следи от която са много по-стари от египетските пирамиди, твърди учен.

„В планините открихме каменни блокове, които са на десетки, а може би на стотици хиляди години – разказва директорът на Пермския географски клуб Радик Гарипов пред изданието „Местное время“. – Те са били част от съоръжения, грандиозни по своите мащаби.“

Гарипов е сигурен, че откритите артефакти не са игра на природата – камъните имат правилни ръбове, събират се под ъгъл от деветдесет градуса. На места повърхността е шлифована толкова гладко, че върху нея не расте дори мъх. И най-главното: на някои блокове има следи от механична обработка – прорези и вдлъбнатини, буквално като детайли на конструктор.

– Но какви великани може да са манипулирали камъни с тегло десетки тонове?

– Представители на високоразвита цивилизация, съществувала на Земята много преди нас – отговаря Радик Гарипов. – Не мога да кажа точното тегло на блоковете, но местата, където съм ги откривал, са напълно пусти, съвременна техника не може да стигне там, само хеликоптер. При съветската власт там не са добивани камъни и други изкопаеми.

– А ако това все пак е случайност, например по време на ледниковия период камъните да са шлифовани толкова гладко от водата?

– Не мога да споря с представителите на официалната наука за териториите, които е покривал ледник, за това съществуват много версии. Но дейността на ледник е доста съмнителна. Първо, природата не обича правите ъгли – времето и климатът се стремят да ги закръглят, да ги обветрят. Но на артефактите има много точно отрязани прави ъгли.

УралВторо, отчупване и ерозия могат да формират външни прави ъгли, но не и вътрешни. Видях кубове с почти идеална форма, с гладка повърхност, макар и със следи от ерозия. Те са достатъчно, за да се изключи случайният характер за тяхното образуване.

Някои блокове са силно разрушени и разчупени. Вероятно – от силен взрив. Не са малко и дупките в тази местност, при това в скали. Разбира се, не може да се изключи природният характер за тяхното образуване, но знаейки условията за образуването на карстовите дупки, ми е трудно да си представя такова нещо на скалите, сред морените.

– Откритите от вас камъни са игра на природата! Така твърдят вашите опоненти геолози.

– Да допуснем, че един правилен куб сред каменните свлачища е игра на природата. Но до него има още два. Такива случайности няма!

Именно тези три куба, открити от Радик Гарипов, са залегнали в основата на неговата хипотеза за мегацивилизация, съществувала в Урал.

– През 1994 година работих като главен лесничей на резервата Вишерский, в северната част на Пермския край – спомня си той. – Там се натъкнах на куб със страна два метра. Качих се върху нещо и го да видя – недалече лежаха още два. Помислих си: тук трябва да е имало някакъв армейски обект, но военните инженери предпочитат да строят от железобетон. А това е серицитен шист – по твърдост той е съпоставим с гранит. За да се разцепи на блокове, са били необходими сериозни мощности, специална техника. Но местните жители не са виждали тук нищо подобно.

Гарипов се върнал на загадъчното място чак след двадесет години. Теглело го към планината, но се случило нещастие – поради травма се лишил от единия си крак и трябвало да се учи да ходи с протеза.

През 2012 година Гарипов завел на своето заветно място експедиция на Пермския държавен университет.

– Андрей Болотов и Андрей Гарищенко откриха там остатъци от каменни съоръжения със следи от инструментална обработка – разказва пътешественикът. – И още продълговата пирамида със стъпаловидни краища. Веднага си спомнихме легендите за древната държава Барма, за праисторическите ядрени войни.

Следващите експедиции донесли на Гарипов и привържениците му нови открития. Артефакти били открити по целия Урал.

Артефактите, открити в Урал, много приличат на каменните блокове Пумапунку – древно съоръжение в Южна Америка, чиято възраст се отнася от учените към епохата на мезолита.

Тези блокове са разхвърляни така, сякаш ги е разпръснал взрив. Те са обработени много добре, в тях са изсечени фигурни отверстия, които вероятно са били предназначени за съединяване на блоковете, като кубчета на конструктор.

УралВзривът, който е разхвърлял блоковете Пумапунку, много прилича на последствия от удар от въздуха – в центъра на древния комплекс има гигантска дупка, станала езеро.

– Кръглите водоеми в Урал също много приличат на следи от взривове – споделя наблюдения Гарипов. – В едно от тези езера видях островче, което има твърда основа. Подобно нещо се получава при надземен взрив с голяма мощност.

В индийския епос Махабхарата се споменава, че преди много хиляди години на Земята се случила война между велики държави и богове. Там е описано прилагането на оръжие, много подобно на ядреното. Възможно е руините, открити на Андите и в Урал, да са останки от бастионите, разрушени при тези сражения.