Библията и науката за началото на Вселената

Вселената, Библията за началото на Вселената, началото на Вселената,

През по-голямата част от нашета история учените са вярвали предимно, че Вселената е вечна и непроменяща се. През IV в. пр. Хр. Аристотел твърди, че светът няма начало и край. Това мнение обаче не е било приемано от всички учени. Read More …

Древните живели по 900 години, шумерите управлявали по 30 000?

Не само библейските персонажи са живели по 900 години. В древните текстове на много култури се споменават хора с невероятна продължителност на живота. Едни говорят, че това са просто грешки на превода, други смятат, че тези цифри имат символично значение. Read More …