Нефилимите в мита за Анунаки – Част II

Анунаки, Гилгамеш, Хермон, нефилими

Централна теза в теорията за древните космонавти според Закария Сичин е, че група митични същества, известни като Анунаки. Според него те кръстосали собствената си ДНК с тази на хомо еректус за да създадат човечеството, а след това да го използват Read More …