5 главни теории за природата на сънищата и тяхното предназначение

Първият известен в историята записан сън бил сънят на шумерския цар Думузи, управлявал около 2500 г. пр.н.е. „Орел грабна овцата от кошарата – казва ръкописът. – Ястреб грабна кацналото на оградата врабче… И накрая цялата кошара беше отнесена от вятъра.“ Read More …