Картите на Земята са на 30 милиона години

Картите на Земята

На древни карти Антарктида е изобразена без ледове, а останалите континенти – с различно положение от днешното. Това са прочутите карти от XVI век на Пири Реис, Оронций Финей, Хаджи Ахмед и някои други. Учените са се опитали да установят Read More …