Квантовата механика и квантовата реалност в древните индийски текстове. Концепция за Брахман

Брахман, квантова реалност, квантово сплитане, упанишади, веди, квантова реалност,

По повод фактите свързани с квантовата механика и квантовата реалност, които могат да се срещнат в древните хиндуистки текстова, както и концепцията за върповният Бог – Брахман знаменитият физик Робърт Опенхаймер казва: „Достъпът до Ведите е най-голямата привилегия, която има Read More …