Библията и науката за началото на Вселената

Вселената, Библията за началото на Вселената, началото на Вселената,

През по-голямата част от нашета история учените са вярвали предимно, че Вселената е вечна и непроменяща се. През IV в. пр. Хр. Аристотел твърди, че светът няма начало и край. Това мнение обаче не е било приемано от всички учени. Read More …